Tytuł powieści można interpretować na wiele sposobów: dżuma - choroba, zaraza, która zaatakowała Oran (znaczenie realistyczne, symbol zagrożenia wobec sił, na które człowiek nie ma wpływu); dżuma - wojna, której sprawcami są ludzie (znaczenie metaforyczne; powieść powstała dwa lata po zakończeniu II wojny światowej; utwór jest metaforą wojny, która zabija tyle samo osób, co epidemia, wyzwala w ludziach różne instynkty); dżuma - zło tkwiące w człowieku, negatywny pierwiastek istniejący w każdej jednostce ludzkiej.

Doktor Rieux mówi: "Ale to, co odnosi się do wszelkiego zła na tym świecie, odnosi się również do dżumy. Pozwala urosnąć niektórym. Kiedy się jednak widzi biedę i cierpienie, jakie przynosi, trzeba być szaleńcem, ślepcem lub łajdakiem, żeby się na nią zgodzić"; dżuma - metafora śmierci (Rieux doskonale wie, iż jego zwycięstwa są tymczasowe, a śmierć nie pominie nikogo).