CZASOWNIK:

Odpowiada na pytania: co robi?, co się z nim dzieje?, w jakim jest stanie? Oznacza czynności lub stany np. -pisze -śpi

-stoi -bawi się

-biega -myje się

Jest odmienną częścią mowy

Odmienia się przez:

-osoby, liczby: liczba pojedyncza liczba mnoga

1 osoba - Ja 1 osoba - My

2 osoba - Ty 2 osoba - Wy

3 osoba - On, Ona, Ono 3 osoba - Oni, One 

-czasy: czas teraźniejszy, czas przeszły, czas przyszły

-tryby:

Tryb orzekający - stosujemy, kiedy mamy zamiar poinformować kogoś o czynnościach, zdarzeniach, odbywających się w obecnej chwili (czas teraźniejszy), które miały miejsce w przeszłości (czas przeszły), bądź dopiero będą się odbywać (czas przyszły).

Tryb rozkazujący - stosujemy, kiedy chcemy wyrazić jakiś nakaz, rozkaz, prośbę albo polecenie. Tworzymy je, dodając określone końcówki do tematu czasu teraźniejszego.

Tryb przypuszczający - stosujemy, kiedy chcemy kogoś poinformować o czynnościach, bądź stanach, które mogły by się odbyć, gdyby zostały spełnione jakieś określone warunki albo, gdyby zaistniały pewne sprzyjające okoliczności. Trybu tego używamy również wtedy, kiedy chcemy wyrazić pewne czynności, stany, życzenia, wątpliwości, przypuszczenia, wahania, a także prośby albo rozkazu w złagodzonej formie.

-strony:

czynna - to osobowa forma czasownika (Mama ubiera Kasię); podmiot jest wykonawcą czynności (Mechanik naprawia samochód)

bierna - to osobowa forma czasownika "być" lub "zostać" i forma przymiotnikowa czasownika [imiesłów przymiotnikowy bierny] (Kasia jest ubierana przez mamę); podmiot oznacza przedmiot czynności a nie jej wykonawcę (Samochód jest naprawiany przez mechanika)

zwrotna - to osobowa forma czasownika i zaimek zwrotny "się" (Kasia ubiera się); podmiot jest wykonawcą i odbiorcą czynności (Piotr uczy się)

CZASOWNIKI PRZECHODNIE - to te, które posiadają formy strony biernej (np. budował - był budowany)

CZASOWNIKI NIEPRZECHODNIE - to te, które nie posiadają formy strony biernej (np. żyć, leżeć, dostać, spać)

Odmiana czasownika przez osoby, liczby, czasy, tryby i strony to KONIUGACJA.