Mity to ważne i cenne dziedzictwo, które kolejnym wiekom pozostawiła po sobie starożytność. Najbardziej znane w naszej kulturze są mity greckie. Mity zostały zebrane w mitologiach.

 Co to jest mit?

Aby odpowiedzieć na pytanie, co to jest mit, należy zaznaczyć, że źródłem mitów była zawsze religia. Mit to narracyjna opowieść oparta na wierzeniach religijnych określonej społeczności (zwykle starożytnej), zbierająca i porządkująca te wierzenia.

Mity są źródłem wiedzy na ten temat, dawniej stanowiły odpowiedź na podstawowe pytania o sens ludzkiej egzystencji, o pochodzenie, miejsce i znaczenie człowieka na świecie. Bohaterami mitów byli zwykle bogowie, półbogowie, herosi.

Funkcje mitów

 Mit w starożytności mógł pełnić trzy funkcje (służyć trzem celom):

- funkcja poznawcza - mity wyjaśniały w symboliczny sposób to, co w czasach starożytnych było tajemnicze i niezrozumiałe, np. różne zjawiska przyrodnicze, co się dzieje z człowiekiem po śmierci.

- funkcja światopoglądowa - mity zawierały podstawy wierzeń religijnych, mówiły jak powstał świat, kim są bogowie itp.

- funkcja sakralna - mity wskazywały jak powinny wyglądać obrzędy i oddawanie czci bogom.

Mity mają również funkcje ważne dla późniejszych epok:

- funkcja literacka - na mitach wzorowali się i odwoływali się do nich późniejsi twórcy literaccy.

- funkcja kulturotwórcza - mity są skarbnicą symboli, archetypów, postaw ludzkich i tematów do dziś obecnych w naszej kulturze.

Rodzaje mitów

Ze względu na tematykę i cel wyróżnia się cztery rodzaje mitów:

 - mity teogoniczne (jak narodzili się bogowie)

- mity kosmogoniczne (jak powstał świat)

- mity antropogeniczne (skąd pochodzi człowiek)

- mity genealogiczne (dzieje herosów, wielkich rodów)