TYKOCIN 

Początki Tykocina to X-XI wiek, kiedy to powstaje nad Narwią pograniczny gród obronny, będący wynikiem osadnictwa mazowieckiego

W 1642 roku, wybudowana zostaje na Kaczorowie  murowana synagoga w miejsce dawnej drewnianej. Jest ona świadectwem zamożności tutejszej gminy żydowskiej.

Zamek - twierdza

Znaczną rolę odegrała w dziejach twierdza tykocińska. Nadeszły bowiem lata tzw. „potopu szwedzkiego”. Podstępem opanowuje zamek hetman wielki litewski Janusz Radziwił wspomagany przez Szwedów. Próby odbicia twierdzy spełzają na niczym. Udało się to zrobić dopiero na początku 1657 roku, kiedy pobliskie bagna skuł lód. Zdesperowani Szwedzi wysadzają zamek w powietrze, wykorzystując podłożone uprzednio ładunki.

Miasto i zamek podupadają w toku XVII wieku – wojny, głód, przemarsze wojsk zrobiły swoje.

Wiele z tego co nazywamy dzisiaj obecnym kształtem miasta, zawdzięcza Tykocin Branickim. Zniszczone w toku XVII wieku, podupadłe, właśnie dzięki temu rodowi odzyskuje blask. Ożywia się wymiana handlowa, sprowadzają się wciąż nowi żydowscy osadnicy. Jan Klemens Branicki przebudowuje miasto w duchu baroku

Wspaniały Plac Czarnieckiego, Kościół św. Trójcy, pomnik dziadka  fundatora – Stefana Czarnieckiego. Dzięki temu nazywamy dziś Tykocin „perłą baroku”. Branicki postawił obiekty będące dzisiaj symbolami naszego miasta.

Położenie z dala od szlaków komunikacyjnych wpłynęło na zachowanie specyficznego klimatu osady. Senne, małe miasteczko dzisiaj kusi swoim urokiem i ciszą

W 1993 roku Tykocin odzyskał prawa miejskie.