1.Prehistoria jest to okres w dziejach do czasu poznania pisma. Prehistorię badamy więc na podstawie źródeł niepisanych. Ponieważ historię badamy na podstawie źródeł pisanych, przejście pomiędzy prehistorią a historią nastąpiło w momencie pojawienia się pisma (ok. 3-4 tyś. lat p.n.e.)

2. Prehistoria dzieli się na trzy epoki:

Epoka kamienia

Epoka brązu

Epoka żelaza

3. Epoka żelaza składa się z trzech okresów:

-paleolit (tzw. epoka kamienia łupanego)

-mezolit

-neolit (epoka kamienia gładzonego)

4.Terminy: era i epoka.

Era - słowo to pochodzi od łacińskiego aera czyli punkt wyjścia rachunku lat. Oznacza okres w dziejach ludzkości, w których dokonały się ważne wydarzenia. W chronologii jest to okres, zapoczątkowany ważnym wydarzeniem, od którego przyjęto rachubę lat.

Epoka - słowo pochodzi od greckiego epoce - zatrzymanie się. Jest to okres w którym dominowały jakieś specyficzne cechy lub stosunki. Z reguły rozpoczyna się i kończy jakimś ważnym wydarzeniem.