Życiorys

Urodziłem się 13 maja 1981 roku w Koszalinie. W 1989 roku rozpocząłem naukę w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie, którą ukończyłam w 1996 roku. Uczęszczałem również do Szkoły Muzycznej I stopnia, którą ukończyłem w 1997 roku. W 1996 roku rozpocząłem naukę w Technikum Budowlanym. W 1999 roku zdobyłem certyfikat FCE z języka angielskiego. Po zdaniu matury w 2000 zacząłem studia o specjalizacji: Inżynieria Lądowa na Politechnice Warszawskiej. Po otrzymaniu tytułu magistra inżyniera rozpocząłem naukę na podyplomowych studiach w Szkole Głównej Handlowej. Następnie ukończyłem studia MBA. W 2009 roku rozpocząłem staż zawodowy w firmie budowlanej. Rok później zostałem dyrektorem generalnym międzynarodowej firmy budowlanej.

Jan Kowalski