Początki renesansu sięgają czternastowiecznych Włoch , jednak złotym wiekiem renesansu był wiek piętnasty. Renesans Renesans nazwa epoki kulturowej i literackiej, wskazująca na odrodzenie, po wiekach średnich, kultury i literatury antycznej oraz odnowienie filozoficznych studiów nad starożytnymi utworami literackimi. W ... Czytaj dalej Słownik historyczny narodził się we Włoszech, z Włoch pochodzili najwybitniejsi twórcy renesansowi , tacy jak Leonardo da Vinci , Michał Anioł , Sandro Botticelli . Towarzyszący renesansowi, humanizm całkowicie zmienił dotychczasowe średniowieczne spojrzenie na świat i miejsce człowiek i boga w tym świecie. W centrum zainteresowania postawił człowieka i jego doczesne sprawy , odwrócił się od średniowiecznego teocentryzmu , który w centrum zainteresowania stawiał boga , któremu człowiek powinien się całkowicie podporządkować.

Artysta miał inną rangę , aniżeli w poprzedzającym ten okres średniowieczu. Ideałem artysty był człowiek wszechstronny , doskonale posługujący się piórem , pędzlem , a także dłutem . Takimi artystami byli Leonardo da Vinci i Michał Anioł. Artysta nie był już zwykłym rzemieślnikiem ,ale osobą powszechnie szanowaną. Ponad uczucie ceniono rozum , człowiek renesansu przez całe życie się doskonalił .

Humaniści ufali w nieograniczone możliwości rozwoju ludzkiego umysłu, a także jego możliwości poznawcze. Człowiek zajmował czołowe miejsce we wszechświecie. Najwyższą wartością było jego dobro i rozwój. Był często związany odrzuceniem Boga .

Humanista Humanista J. Kochanowski, fraszki i pieśni; literacki portret bohatera
Jest to człowiek ceniący sobie radość życia, zabawę, humor i stosowny żart. Rozumie, że życie jest kruche i ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
kształcił się w dziedzinie filologii klasycznej i filozofii , szczególnie tej starożytnej. Szukał pomostu pomiędzy światem pogańskiego antyku i chrześcijańskiego średniowiecza. Uwidaczniało się to szczególnie w sztukach plastycznych. Ceniono harmonie , ład i prostotę.

Sztuka nie było podporządkowana głoszeniu chwały boskiej ale przede wszystkim sprawianiu przyjemności estetycznej człowiekowi.

W sztuce renesansowej tematyka była znacznie bardziej urozmaicona , aniżeli w sztuce średniowiecznej , wprowadzono tematykę mitologiczna , co było oczywistym następstwem zwrotu ku starożytności , a także tematykę świecka i historyczną.

Wraz z wprowadzeniem tematyki mitologicznej , popularność zyskały akty , które nawiązywały do antycznych ideałów i proporcji ciała ludzkiego. Renesansowi , twórcy , szczególnie malarze i rzeźbiarze interesowali się  anatomia Anatomia dział biologii zajmujący się budową wewnętrzną organizmów. Zależnie od przedmiotu badań wyróżnia się: anatomię roślin oraz anatomię zwierząt i człowieka. Podstawowymi metodami są: ... Czytaj dalej Słownik biologiczny człowieka, badali procesy zachodzące w ludzkim ciele , aby kształcić warsztat , uczestniczyli nawet w sekcjach zwłok.

Jednym z najwybitniejszych twórców renesansu był Michał Anioł , znakomity malarz i rzeźbiarz , twórca fresków w Kaplicy Sykstyńskiej. Tajniki ciała ludzkiego poznał w czasie pracy w szpitalu , gdzie zajmował się ciałami zmarłych. Z rzeźbą antyczną , która doniośle wpłynęła na estetykę jego rzeźb zetknął się , jako chłopiec w ogrodzie Lorenzo de Medici, który był później jego mecenasem . Jedną z najsłynniejszych rzeźb w dziejach tej dziedziny sztuki jest ,,Pieta" , rzeźba mierząca ponad 170 centymetrów , która wyszła właśnie spod dłuta Michała Anioła w roku 1499 .Obecnie ,,Pieta" znajduje się w kościele świętego Piotra w Rzymie . Rzeźba ta przedstawia Maryję opłakującą Chrystusa zdjętego z krzyża. Ściśle renesansowym motywem tej słynnej rzeźby jest sposób w jaki Michał Anioł oddał ciało ludzkie. Zarówno ciało Maryi , jak i Jezusa jest wyrzeźbione z zachowaniem wszelkich anatomicznych szczegółów , taki sposób , że jest ona niezwykle realistyczna, z perfekcja znakomitego anatoma oddał kształt mięśni , ścięgien i kości.

Inną słynną rzeźbą , którą również wyrzeźbił Michał Anioł jest ponad czterometrowy ,,Dawid", który powstał pomiędzy rokiem 1501 i 1504 , we Florencji. Przez długi czas Czas jedna z podstawowych (obok przestrzeni) kategorii organizujących świat przedstawiony w dziele literackim. Porządkuje ona zdarzenia pod względem chronologicznym na różnych poziomach utworu, np. ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich stał na tamtejszym

placu Signorii, później przeniesiono go do Muzeum Akademii Sztuk Pięknych we Florencji.

,,Dawid" jest wzorowany na rzeźbie antycznej , postać stoi na wykształconej w rzeźbiarstwie starożytnym postawie kontrapostu , czyli przeniesienia ciężaru ciała na jedną z nóg.

Dawid to młody , nagi , muskularny mężczyzna, z jego ciała bije energia i dynamizm, zgodnie z antycznymi proporcjami głowa Dawida jest siedem Siedem Siedem to symbol kosmosu, stworzenia, przestrzeni, boskości, świętości, doskonałości, zdrowia, mądrości, wytrwałości, inteligencji, przygody, uporu, oszustwa, bólu, konfliktu, ... Czytaj dalej Słownik symboli literackich razy mieści się w całym ciele tegoż mężczyzny. Jego ciało jest perfekcyjne , mimo to jest niezwykle realistyczne. Mistrzostwem wykazał się Michał Anioł szczególnie w oddaniu rąk młodzieńca, na dłoniach widoczne są nawet zarysy żył

Inną rzeźbą Michała Anioła jest mniej znany ,, Bachus" . tutaj artysta bezpośrednio nawiązał do antyku , poprzez odwołanie do mitologii.,, Bachus" to ponad dwumetrowa , marmurowa rzeźba , w realistyczny sposób oddająca nieco wygięta postawę młodzieńca upojonego winem. Bachusowi , trzymającego w prawej ręce kielich Kielich zewnętrzna część zróżnicowanego okwiatu u okrytozalążkowych. Występuje w postaci drobnych, zielonych listków - kielich wolnodziałkowy, np. u bodziszka, skalnicy, pięciornika. Gdy ... Czytaj dalej Słownik biologiczny , towarzyszy Satyr , skrywający się za lewa nogą boga wina .

Swoje rzeźbiarskie mistrzostwo , udowodnił Michał Anioł wykonując grobowiec, papieża Juliusza II , na grobowcu znajduje się Mojżesz, trzymający w ręce kamienne tablice . Z oczu proroka sypią się gromy na grzeszników , z całej postaci bije godność i potęga.