ächzen - stękać, jęczeć

vor Schmerz - z bólu

bellen - szczekać

m Hund

blőcken - beczeć

n Schaf - owca

n Kalb - cielę

brausen - szumieć, huczeć

m Wind - wiatr

n Meer - morze

m Wald - las

brüllen

 • ryczeć

- wyć

f Kuh - krowa; r Löwe - lew

vor Schmerz; vor Begeisterung (zachwyt)

brummen

 • mruczeć
 • brzęczeć
 • huczeć

m Bär - niedźwiedź

n Insekt - owad

f Kanone - armata

fauchen

 • parskać
 • sapać

f Katze

f Lok(omotive)

gackern - gdakać

n Huhn - kura

grunzen - chrząkać

n Schwein - świnia

gurren - gruchać

f Taube - gołąb

heulen

 • wyć
 • beczeć, płakać

m Wolf - wilk

n Kind

jaulen - skomleć,

m Hund

kläffen - ujadać

m Hund

klappern

 • klekotać
 • szczękać
 • grzechotać, kołatać

m Storch - bocian

Zähne

klirren

 • brzękać
 • szczękać

n Glas - szkło

Schwerter - miecze; Kette - łańcuchy

knabbern

 • chrupać
 • odgryzać

orzechy, herbatniki itd.

knacken

 • trzeszczeć, pękać z trzaskiem
 • zgnieść, rozpruć

f Nuss - orzech

kasa

knallen - trzasnąć, huknąć

m Peitsche - bicz

m Pfeil - strzała

knarren - skrzypieć

f Tür - drzwi

n Bett - łóżko

f Treppe - schody

knirschen - skrzypieć pod nogami

m Schnee - śnieg

m Sand - piasek

knistern

 • szeleścić
 • trzaskać

n Papier - papier

n Feuer - ogień

knittern - gnieść

n Material - materiał

knurren

 • warczeć
 • burczeć

m Hund

m Magen - żołądek

krachen

 • huknąć
 • huczeć
 • trzeszczeć

m Donner - grzmot

f Kanone - armata

m Fußboden - podłoga

krächzen - krakać

m Kolkrabe - kruk

f Krähe - wrona

krähen - piać

m Hahn - kogut

kreischen

 • skrzeczeć
 • piszczeć

f Möwe - mewa; m Papagei - papuga

f Bremse - hamulec

meckern

 • beczeć
 • zrzędzić, gderać, narzekać

f Ziege - koza

miauen - miauczeć

f Katze

murmeln

 • szemrać,
 • mruczeć

m Bächlein - strumyk

(pod nosem)

pfeifen

 • gwizdać
 • świstać
 • śpiewać

również m Teekessel (czajnik), f Lokomotive

f Kugel - kula; m Wind

f (Sing~)Drossel

piepen (piepsen) - piszczeć, kwileć

n Küken - pisklę, kurczatko

planschen - pluskać się

plätschern

 • pluskać się
 • szemrać

n Bächlein - strumyk

prasseln

 • uderzać z łoskotem
 • trzaskać

m Regen; m Hagel - grad

m Feuer - ogień

quaken

 • skrzeczeć, rechotać
 • kwakać

m Frosch - żaba

f Ente - kaczka

quicken

 • kwiczeć
 • piszczeć

n Schwein

vor Freude

quietschen

 • piszczeć
 • skrzypieć

f Bremse - hamulec

f Tür; n Bett

rascheln - szeleścić

n Blatt - liść (Blätter - liście

f Zeitung

n Papier - papier

rattern - turkotać

m Wagen auf der Straße

n Gewehr - karabin

rauschen

 • szumieć
 • szeleścić

m Baum (Bäume)

n Wasser

röhren - ryczeć

m Hirsch - jeleń

n Motorrad - motocykl

schnalzen

 • mlaskać
 • trzaskać
 • przytykać

(językiem)

(z bicza)

(palcami)

schnattern

 • gęgać
 • terkotać, paplać

f Gans - gęś; f Ente - kaczka

Mädchen

schnurren - mruczeć

f Katze

summen

 • brzęczeć
 • szumieć
 • nucić

f Biene - pszczoła

(w uszach)

(pisenkę)

tuckern - turkotać

m Motor - silnik

wiehern - rżeć

n Pferd - koń

(ze śmiechu)

wimmen

 • jęczeć
 • kwileć
 • lamentować

vor Schmerz

n Kind

winseln

 • skomleć
 • kwileć

m Hund

n Kind in der Wiege (f Wiege - kołyska)

zirpen - świerkać

f Grille - świerszcz

zischen - syczeć

f Schlange - wąż

f Gans - gęś

- żelazko

zwitschern - świergotać, ćwierkać, szczebiotać