Wśród poetów piszących o II wojnie światowej na szczególną uwagę zasługuje Krzysztof Krzysztof M. Musierowicz Ida sierpniowa, bohater drugoplanowy; wnuk pana Karola, który z powodu zwyrodnienia kości zniekształcających mu twarz nie wychodzi z pokoju. Po konsultacji ze znajomym lekarzem Idy ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum Kamil Baczyński, bo najpełniej potrafił pokazać dylematy ówczesnych ludzi. Był młodym człowiekiem, a przecież w sposób bardzo dojrzały musiał podejść do wielu rzeczy. Jego słowa pozwalają nam przenieść się w tamte odległe już dla nas dni.

Warto zatrzymać się przy wierszu "Historia", bo pokazuje to, co się dzieje w znacznie szerszej perspektywie. Otaczająca rzeczywistość nakłania do uważniejszego przyjrzenia się ludzkim dziejom. Z jednej strony wojna odbiera ludziom wszelkie uczucia takie jak miłość, czy przyjaźń, a w zamian wprowadza poczucie bezradności i bezsilności. Kiedy człowiek patrzy na akty okrucieństwa, morze Morze część oceanu posiadająca odrębną nazwę. Niekiedy morzem nazywane są także jeziora, np. Morze Kaspijskie i Martwe.
· Niszczące działanie morza abrazja · Budujące działanie morza: ...
Czytaj dalej Słownik geograficzny
przelanej krwi zaczyna tracić nadzieję, że ta wojna kiedyś się skończy. Z tego punku widzenia poszczególne etapy historii znaczą kolejne bitwy i walki. Jeśli między nimi jest jakaś przerwa, to po to, by narósł gniew. Poeta wyciąga niepokojące wnioski z historii. Twierdzi z całą mocą, że natura ludzka jest niezmienna i ciągle do głosu dochodzą złe instynkty. Nie można w żaden sposób nad nimi zapanować. Nawet postęp w dziedzinie kultury i cywilizacji na niewiele tu się zdał. Kolejne pokolenia stają przed koniecznością brania udziału w działaniach wojennych. Padają ofiarą złych sił. Nie mogą żyć wśród piękna, czy w pełni rozwinąć swoją osobowość, bo wciągani się w zbrojne konflikty. Także ich marzenia nie mają szans na realizację.

Ma się wrażenie, że karty zostały już dawno rozdane i każdemu przydzielono jakąś odgórną rolę do wykonania. Z jednej strony kobiety będące matkami czy żonami muszą co jakiś czas Czas jedna z podstawowych (obok przestrzeni) kategorii organizujących świat przedstawiony w dziele literackim. Porządkuje ona zdarzenia pod względem chronologicznym na różnych poziomach utworu, np. ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich żegnać się ze swoimi bliskimi mężczyznami, bo wyruszają na front. Potem jeszcze im pozostanie sadzić kwiaty na grobach poległych. Nic nie może zmienić tego bolesnego następowania faktów po sobie. Także chłopcy mają już przygotowane działanie, które muszą zrealizować. Czeka ich walka pozbawiona jakiegokolwiek sensu. Syn musi ostrzyć bagnet na grobie ojca i podążać jego śladami. Potem nastąpi to co zawsze. Baczyński pokazuje to z wykorzystaniem romantycznych z ducha obrazów. Widać pochody kolejnych pokoleń, które muszą zmagać się z wiatrem historii. W końcu oni pogrążają się w odmętach nocy i zasypuje ich piasek. Zapomniani odchodzą w przeszłość. Jednak ich następcy też nie mają ciekawego żywota. Nie czekają na nich dni spokoju i szczęścia. Bieg historii jest nieubłagany i nie sposób jego zmienić. Baczyński ma jednak nadzieję, że wielka ofiara jego pokolenia zmieni istniejący stan Stan w okresie feudalizmu była to zamknięta grupa społeczna posiadająca jednakową pozycję prawną w państwie (duchowieństwo, szlachta, mieszczaństwo, chłopi). Przynależność do stanu ... Czytaj dalej Słownik historyczny rzeczy.

Najwięcej o ówczesnej rzeczywistości można się przekonać z lektury wiersza "Ten czas". Jest on napisany w sposób bardzo ciekawy. Oto poeta kieruje swe słowa do ukochanej kobiety i tym samym jeszcze silniej wydobywa kontrast między "mrocznym czasem" wojny i miłością. To silne nacechowanie emocjonalne sprawia, że  tekst Tekst każda wypowiedź, utrwalona na piśmie, ale także ustna, stanowiąca skończoną i zamkniętą, z punktu widzenia treści, całość. Różne rodzaje tekstów bada lingwistyka i poetyka, dążąc ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich zyskuje dodatkowe znaczenie. Chyba nie można było w bardziej przejmujący sposób pokazać wojenną apokalipsę i mroczną ówczesną atmosferę życia. Bohater Bohater S. Mrożek Rewolucja, jedyny bohater opowiadania i narrator.
Wygląd: Brak jakichkolwiek informacji o tym, kim jest postać, jak się nazywa, gdzie mieszka, jak wygląda. To jakiś człowiek, ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
liryczny ma silne poczucie bezradności, ale także jest przeświadczony o konieczności cierpienia dla odkupienia ludzkich win. Ofiara młodego pokolenia może w szerszej perspektywie przynieść wiele pozytywnych skutków, dlatego nie wolno uciekać od bólu. Chociaż wielu ma słabe ręce, ale ich bogata i złożona osobowość wszystko wynagradza. Na kartach historii zostanie zapisana nie tylko ciemna, bezgwiezdna noc panowania zła, ale także wszelkie ludzkie działania. Mimo, ze jednostka jest pozbawiona punktów oparcia, to po omacku próbuje iść w kierunku wartości. Przy tym prowadzi zażartą walkę z strachem dzieciństwa i upiorami teraźniejszości. Pomimo że, nie ma możliwości działania na wielką skalę i tkwi uwięziony w bezruchu, to nie gaśnie jego wewnętrzne pragnienie wali ze złem. W ciszy słychać jedynie trzask kolejnych czaszek łamanych w wyniku wojny. Jednak nadzieja zawsze umiera ostatnia.

Białoszewski starał się uogólnić historię swojej generacji i temu zagadnieniu poświęcił wiersz Wiersz mowa szczególnie zorganizowana, przeciwstawiana prozie. Wypowiedź wierszowa dzieli się na wersy, równorzędne względem siebie, oddzielone klauzulą (co wynika z zasad wybranego systemu ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich "Pokolenie" (" Wiatr Wiatr Wiatr symbolizuje nicość, czas, ruch, prędkość, szybkość, zmienność, niepokój, aktywność, zamieszanie, odrodzenie, potęgę bóstwa, pośrednika między niebem a ziemią, namiętność, ... Czytaj dalej Słownik symboli literackich drzewa spienia"). Jego rówieśnicy nie pamiętają narodowej niewoli, lecz wychowani według patriotycznego wzorca potrafią stanąć po stornie wartości. Poprzez budowanie paralelicznych obrazów poeta chce uwypuklić pewne wnioski z aktualnych zdarzeń. Poza tym podkreśla rozdarcie przedstawicieli pokolenia Kolumbów. Chociaż ziemia Ziemia trzecia w odległości od Słońca planeta Układu Słonecznego, oddalona od Słońca o ok. 149,6 mln km, piąta co do wielkości. Kształtem zbliżona do elipsoidy obrotowej powstałej w wyniku jej ... Czytaj dalej Słownik geograficzny jest dojrzała i urodzajna, to czeka ją tylko wojenne żniwo. Pokazują to kolejne poetyckie obrazy. Z jednej strony drzewa spienione, a z drugiej strony drapieżne, złowróżbne, złowieszcze chmury suną po niespokojnym niebie. Właściwie wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują, że wydarzy się coś strasznego. Słychać warkot nieba, a więc to bombowce zbliżają się, by zaatakować polskie miasta i wsie. Czas zbiorów nie przyniesie nikomu satysfakcji z wykonanej pracy. Pojawiają się bowiem niepokojące przeczucia, które dotyczą całego pokolenia.

Poszczególne jednostki mają świadomość, ze wszystko dzieje się wbrew ich woli. Na siłę ktoś ich zmusza do udziału w takich trudnych działaniach. Nie ma jednak ucieczki przed cyklicznością wydarzeń. Teraźniejszość jest potworna, wręcz nie do zniesienia. Wrażliwi ludzie Ludzie J. R. R. Tolkien Hobbit, czyli tam i z powrotem, bohater zbiorowy; ludzie Trzeciej Epoki są zupełnie podobni do ludzi współczesnych. Tak jak dzisiaj zdarzają się wśród nich postacie ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum są w szczególnie trudnym położeniu. Co więcej chrześcijaństwo narzucało ludziom określony kodeks etycznego działania, który teraz nie ma racji bytu. W miejscu zalecanej przez religię litości jest jedynie obowiązek zemsty na tych, którzy spowodowali śmierć brata. Wojenna edukacja jest zupełnie inna . Nie ma miejsca na zasady Dekalogu, czy wzniosłe wartości. Do głosu dochodzą pierwotne instynkty, a ludzie zachowują się jak troglodyci. Tym samym ludzkość gwałtownie się cofnęła. Koło historii sprawiło, że wszystko powróciło do punktu wyjścia.

W jeszcze większym stopniu wyrugowano miłość, bo w sercach gości jedynie strach. Zastraszeni, zaszczuci, nie potrafią się podnieść z upadku. Wiedza, że o złu trzeba zapomnieć, ale to zadanie ich przerasta. Nie liczą się jakiekolwiek wartości. Najlepiej jeszcze byłoby uciszyć serce, a więc pozbyć się wszelkich uczuć. Jednak wtedy znikłaby różnica między człowiekiem i zwierzęciem.

Te wszystkie rozterki, które przedstawia Baczyński z pewnością dawały o sobie znać w czasie II wojny światowej i nie można było ich zignorować. Poeta w wielu wierszach pokazuje okrucieństwo tamtych mrocznych lat. Pokazuje w jaki sposób pod wpływem działań wojennych zmieniała się kondycja człowieka.