Niedawno przeczytałem książkę pt. "Kamienie na szaniec", której autorem jest Aleksander Aleksander Homer Iliada, bohater drugoplanowy; Parys.
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
Kamiński. Utwór ma formę zbliżoną do dokumentalnej relacji o zdarzeniach, występują w nim autentyczne postaci. Jako ciekawostkę dodam, że tytuł dzieła autor Autor J. Szaniawski Dwa teatry, bohater epizodyczny; małomówny dramaturg z nieodłączną fajką, twórca katastroficznej, fantastycznej sztuki, nie pozbawionej jednak realizmu. Postać jest ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum zaczerpnął od jednego z głównych bohaterów opowieści. "Kamienie na szaniec" powstały w oparciu o pamiętnik, który prowadził pewien harcerz o pseudonimie Zośka. Chłopak zapisywał w nim swoje spostrzeżenia na temat działań wojsk polskich podczas trwania drugiej wojny światowej. Akcja Akcja papier wartościowy będący dowodem udziału jego właściciela w spółce akcyjnej. Posiadanie akcji upoważnia właściciela do głosowania na zebraniach akcjonariuszy oraz do uzyskiwania ... Czytaj dalej Słownik geograficzny książki rozgrywa się w latach 1939-1945. Rozpoczyna się w momencie, gdy kilku przyjaciół, harcerzy, wśród nich Alek, Zośka i Rudy, akurat kończy Liceum im. Stefana Batorego. Radość z otrzymania świadectwa maturalnego przerywa niemiecka agresja na Polskę i wybuch wojny. Nieoczekiwanie, młodzi ludzie, którzy jeszcze niedawno marzyli o dalekich podróżach i mięli piękne plany na przyszłość, zostali zmuszeni do życia w wyjątkowo trudnej rzeczywistości. Chłopcy postanawiają aktywnie uczestniczyć w walce z wojskami nieprzyjaciela, początkowo biorą udział w tzw. "Małym Sabotażu" później ze względu na zasługi, zostają wcieleni do "Polskich Grup Szturmowych". Wykazują się wielkimi umiejętnościami taktycznymi, z czasem obejmują dowództwo nad poszczególnymi brygadami żołnierzy. W młodzieńcach dokonuje się wielka przemiana, autor ukazuje jak na skutek tragicznych wydarzeń bohaterowie zmieniają się z chłopców w pełni dojrzałych i rozsądnie myślących mężczyzn. Cechuje ich ogromna siła woli, pisarz Pisarz literat.
Czytaj dalej Słownik terminów literackich
ukazuje nam heroiczną walkę o przetrwanie w wyjątkowo niebezpiecznych czasach wojny i okupacji niemieckiej. Niektóre zdarzenia przedstawione w książce wydają się niemożliwe do zniesienia dla człowieka w ich wieku. Bohaterowie żyją w warunkach wielkiego ubóstwa, wśród gruzów zrujnowanego przez nieustanne bombardowania miasta, w ciągłym strachu o to, co przyniesie kolejny dzień. Są niezwykle odważni i waleczni, w czasie akcji cechuje ich świetna organizacja, umiejętność trafnej oceny sytuacji oraz zdolność podjęcia decyzji w najbardziej skrajnych warunkach. Należy podkreślić fakt, że książkowe postaci ani na chwilę nie zapominają o młodzieńczych ideałach i własnych pragnieniach. Oczywiście są świadomi powagi sytuacji, w której się znaleźli, jednak starają się możliwie jak najdalej odsunąć od siebie myśl o nieustannie grożącym niebezpieczeństwie. Finał książki nie przynosi szczęśliwego rozwiązania. Niemal wszyscy bohaterowie utworu Aleksandra Kamińskiego muszą zapłacić najwyższą cenę za wierność, lojalność i wiarę w sens walki z okupantem.

"Kamienie na szaniec" to wzruszająca opowieść o wspaniałych ideałach braterstwa, poświęcenia i służby w obronie własnego kraju. Ukazuje postawy kilku młodzieńców, którzy nie poddają się w obliczu wojny i podejmują aktywną, bardzo trudną walkę z nieprzyjacielem.