Lasem równikowym nazywamy plątaninę gałęzi i lian, spowitych półcieniem ożywionym tysiącami wprowadzających niepokój odgłosów, wypełniony duszną oraz przepojoną wilgocią atmosferą.

Las równikowy występuje w trzech głównych strefach klimatycznych, usytuowanych po obu stronach równika. Są to:

  • Ameryka Środkowa i Południowa wraz z Amazonią,
  • Centralna i zachodnia Afryka
  • Azja, gdzie wysokość dżungli indomalezyjskiej sięga nawet w północne i wschodnie rejony Australii.

Las równikowy porasta strefy, w których prawie w przeciągu całego roku odnotowuje się występowanie obfitych opadów, np.: w strefie deszczy zenitalnych oraz na obszarach stale panującej wysokiej temperatury. Rejony te położone są w okolicach równika, z tego powodu nie występują tam klasyczna zmienność pór roku. Z powodu nieustannie panującego tam lata roślinność lasu równikowego jest stale zielona - stąd nazwa wiecznie zielonych lasów równikowych. Poplątana roślinność wyrasta lub obumiera w bardzo szybkim tempie, tworząc zwartą i regularną jedność a wraz z tym sprawia wrażenie braku jakiejkolwiek zmienności.

Wilgotne lasy równikowe kipią życiem. Każde dostępne miejsce jest tutaj zamieszkałe - od butwiejących, leżących na ziemi pni, do najwyżej położonych konarów w koronach drzew. Obszar lasu o powierzchni 1000 ha jest zdolny do pomieszczenia około 400 różnych gatunków ptaków, 125 gatunków ssaków, 150 gatunków gadów, 150 gatunków motyli dziennych i nocnych oraz ogromną liczbę małych zwierząt.

Rozwój roślin i zwierząt zależy od dostępności światła gdyż jest ono podstawowym źródłem energii do życia organizmów żywych. Najwięcej organizmów żywych spotkać można w wysokich partiach lasów, w strefie wierzchołków drzew, gdzie drzewa pną się do słońca łapiąc jak najwięcej promieni słonecznych, dających im moc i energię. Wiele zwierząt nigdy nie opuszcza konarów drzew gdyż zejście na ziemie nie jest im do niczego potrzebne.

Różnorodność gatunkowa roślin warunkowana jest nadzwyczaj korzystnymi dla siebie warunkami klimatycznymi. Na obszarze Amazonki naukowcom udało się doliczyć ponad 23 tysięcy gatunków, w Malezji ponad 2,5 tys. Różnorodnych gatunków drzew, kiedy przykładowo we Francji można zauważyć jedynie kilkadziesiąt gatunków.

Rośliny lasu równikowego można spotkać w pięciu piętrach - uwzględniając najniżej rosnące przy ziemi, słabo ubarwione rośliny (jest to uwarunkowane dużym zacienieniem) aż po strefę wierzchołkową wielkich drzew zwanych prawdziwymi olbrzymami, osiągającymi wysokość 40 m, a czasami nawet przekraczające 60 metrów. Ten typ lasu, być może najstarszy na kuli ziemskiej, charakteryzuje się brakiem drzew iglastych.

Glebę lasów równikowych charakteryzuje mała głębokość, dlatego wysokie drzewa muszą wytwarzać system korzeni podporowych pozwalających im na przymocowanie się do jak największego obszaru powierzchni ziemi. Cienki pień drzew. Charakteryzujący się brakiem gałęzi ma wysokość nawet 20 m. Drzewa oplatane są systemami lian, które mogą niekiedy doprowadzić do ich uduszenia. Takie zachowanie charakteryzuje np. figowiec "dusiciel", przypominający lianę. Jego kiełkowanie na konarze i rozwijanie się jak epifity, powoduje spuszczanie do ziemi długich korzeni, które wrastając w nią i stopniowo tworząc podobne do pni utwory oplata drzewo Drzewo Symbolika: wzrost, drabina do nieba, odradzanie się, jedność, wielkość, sprawiedliwość, królewskość, kara, szubienica, krzyż, odkupienie, miłość, ofiara, wróżba, stałość, nadzieja, ... Czytaj dalej Słownik symboli literackich podtrzymujące. Etap końcowy powoduje "dławienie" drzewa i figowiec rozpoczyna rosnąć samodzielnie. Wtedy następuje odwrotność ról - sam służy jako podpora wszystkim gatunkom roślin rosnących na jego konarach lub w przestworach kory, są to przykładowo mchy, porosty, paprocie Paprocie klasa należąca do gromady paprotników. Są roślinami lądowymi (tylko niektóre żyją w wodzie, np. salwinia pływająca); występują w miejscach wilgotnych i cienistych we wszystkich ... Czytaj dalej Słownik biologiczny i rośliny kwiatowe, zwłaszcza storczyki. Różnorodne gatunki kwiatów, odpowiednio do tego przystosowane mogą wyrastać bezpośrednio z pnia drzewa.

Ogromny las równikowy stwarza wrażenie jak najbardziej wrogiego ludziom miejsca. Z tego powodu ludność tam mieszkająca oraz odwiedzająca te miejsca zwie go "zielonym piekłem".