Położenie

Afryka leży po dwóch stronach równika, w większości na półkuli wschodniej. Zajmuje powierzchnię 30,3 mln km², co sprawia, że jest drugim, pod względem wielkości, kontynentem świata. Od północy oblewają ją wody Morza Śródziemnego, które oddziela ją od Europy (najmniejsza odległość między kontynentami występuje w Cieśninie Gibraltarskiej - 14 km), od wschodu, od Azji oddzielają ją Kanał Sueski i  Morze Morze część oceanu posiadająca odrębną nazwę. Niekiedy morzem nazywane są także jeziora, np. Morze Kaspijskie i Martwe.
· Niszczące działanie morza abrazja · Budujące działanie morza: ...
Czytaj dalej Słownik geograficzny
Czerwone, na zachodzie oblewają wody Oceanu Atlantyckiego, a od wschodu - Oceanu Indyjskiego. Największa rozciągłość południkowa Afryki wynosi 8 tys. km, a równoleżnikowa - 7,5 tys. km.

Ukształtowanie powierzchni:

Afryka w zdecydowanej większości jest kontynentem wyżynnym. Średnia wysokość n.p.m. wynosi 658 m. Najwyższym szczytem kontynentu jest wulkan Kibo w Masywie Kilimandżaro o wysokości 5 895 m n.p.m. Najniższym punktem jest depresja Depresja teren położony poniżej poziomu morza.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
jeziora Assal położona 150 m p.p.m. Ponad 75% powierzchni Afryki znajduje się na wysokości od 300 do 2 000 m n.p.m.

Na północy Afryki wznoszą się góry Atlas, natomiast na jej południowym krańcu Góry Przylądkowe. Wyżynny blok kontynentu rozcinają liczne obniżenia, np.  kotlina Kotlina wklęsła forma terenu otoczona ze wszystkich stron wzniesieniami.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
Wielkiego Ergu Wschodniego, Kotlina Czadu, Kotlina Konga, Kotlina Kalahari, czy  niecka Niecka 1. Wklęsła forma terenu, przeważnie o płaskim dnie i łagodnych zboczach. 2. Rozległa, łagodna synklina.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
Pustyni Libijskiej. Obniżenia ta rozdzielają wyżynne wzniesienia, m. in. Wyżyny Ahaggar, Tibesti, Darfur, Adamawa. Afrykę Wschodnią rozcina system Wielkich Rowów Afrykańskich, który ciągnie się od rzeki Rzeki Największe rzeki świata: Wielkość rzeki można rozpatrywać w 3 kategoriach: długości, wielkości dorzecza oraz wielkości przepływu.
Po analizie danych z poniższej tabeli można uznać, ...
Czytaj dalej Słownik geograficzny
Zambezi Zambezi rzeka w południowej Afryce przepływająca przez Angolę, Zambię i Mozambik, o długości 2260 km. Jej obszar źródłowy znajduje się na Wyżynie Lunda w Angoli. Uchodzi do Oceanu ... Czytaj dalej Słownik geograficzny do południowego wybrzeża Morza Czerwonego. Jest to rozległe obniżenie tektoniczne, które znajduje się w obrębie wysoko położonych wyżyn zrębowych i masywów górskich ze stożkami wulkanicznymi (m. in. Kilimandżaro i Kenia). W obrębie rowów znajdują się liczne kryptodepresje, np. kryptodepresja Jeziora Tanganika położona 662 m p.p.m., czy Jeziora Niasa - 334 m p.p.m.

Afryka jest kontynentem zwartym, tzn. o słabo rozczłonkowanej linii brzegowej. Wyspy i półwyspy stanowią jedynie około 5% powierzchni.

Klimat:

Kontynent afrykański charakteryzuje się wyraźną symetrią w układzie stref klimatycznych. Wpływa na to jego olbrzymia rozciągłość południkowa oraz położenie po obydwu stronach równika.

Afryka Środkowa znajduje się pod wpływem klimatu równikowego. Klimat Klimat przebieg pogody na pewnym obszarze, ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
równikowy wilgotny cechuje się dużą wilgotnością powietrza i codziennymi opadami deszczu, tzw. deszczami zenitalnymi. To w tej strefie notuje się największe wartości opadów na kontynencie. Najwyższe wartości osiągają na wybrzeżu Zatoki Zatoki jamy w niektórych kościach czaszki. Zatoki są wypełnione powietrzem i łączą się z jamą nosową, np. zatoka czołowa, szczękowa.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
Gwinejskiej - średnio ponad 3 000 mm rocznie, a na stokach Kamerunu nawet ponad 9 000 mm. Im dalej od równika klimat staje się bardziej suchy (klimat podrównikowy suchy). Pojawiają się dwie pory roku - deszczowa i sucha, a długość trwania pory suchej wydłuża się wraz ze wzrastającą odległością od równika. Najmniejsze opady występują w strefach klimatów zwrotnikowych, w których powstały rozległe pustynie, gdzie średnia roczna suma opadów wynosi poniżej 250 mm. Strefa pustynna na północy obejmuje Saharę (szeroki pas ciągnący się od Oceanu Atlantyckiego do Morza Czerwonego), a na półkuli południowej zachodnią część kontynentu - pustynie Namib, Karru i częściowo Kalahari. Wschodnia część strefy zwrotnikowej Afryki charakteryzuje się klimatem bardziej wilgotnym, na który wpływa pasat południowo-wschodni. Północne i południowe krańce kontynentu znajdują się w zasięgu klimatu podzwrotnikowego z suchym i gorącym latem oraz łagodną i deszczową zimą.

Warunki wodne:

Ponad jedną trzecią powierzchni Afryki stanowią obszary bezodpływowe. Są to: fragmenty Sahary, zachodnia Kalahari oraz część terenów w obrębie Wielkich Rowów Afrykańskich. Dla pustynnych i półpustynnych terenów o klimacie zwrotnikowym typowe są suche doliny, tzw. wadi, prowadzące wodę jedynie podczas epizodycznych deszczy. Na pustyniach. Afryki północnej występują ponadto bogate zasoby wód artezyjskich.

Największymi stałymi rzekami Afryki są: Nil, Kongo, Niger, Zambezi, Oranje, Limpopo i Senegal. Charakteryzują się występowaniem wodospadów i katarakt.

Na obszarze Afryki znajdują się także wielkie jeziora, zwłaszcza pochodzenia tektonicznego. Największymi z nich są:  Jezioro Jezioro śródlądowy zbiornik wody, niepodlegającej swobodnej wymianie z wodami mórz, wypełniający zagłębienie terenu zwane misą jeziorną. Klasyfikacje jezior analizuje się na podstawie cech ... Czytaj dalej Słownik geograficzny Wiktorii, Tanganika, Niasa, Turkana, Czad, Kioga, Alberta, Mueru i Tana. Dla pustynnych obszarów północnej części kontynentu typowe są ponadto okresowe słone jeziora, tzw. szoty. W afrykańskich kotlinach występują także duże skupiska bagien (np. Okawango).

Szata roślinna:

Świat roślinny kontynentu afrykańskiego jest bardzo bogaty i zróżnicowany. Na północy, w strefie klimatu śródziemnomorskiego występują wiecznie zielone twardolistne lasy oraz zarośla typu makii. Na pustynnych obszarach Sahary występuje uboga roślinność kserofityczna. Bardziej na południe pojawia się roślinność sawannowa, czyli trawiasta z niewielką ilością drzew, głównie akacją i baobabem. Na obszarach bardziej wilgotnych i wzdłuż dolin rzecznych występują lasy galeriowe, które w strefie równikowej przechodzą w wiecznie zielone wilgotne lasy. Lasy równikowe charakteryzuje ogromna ilość i różnorodność gatunkowa oraz piętrowość roślinna. Występują tu liczne epifity Epifity porośla - rośliny rosnące na innych roślinach, lecz wykorzystujące je tylko jako podpory, zaś odżywiające się samodzielnie. Epifity są bardzo częste na obszarach tropikalnych, gdzie taki ... Czytaj dalej Słownik biologiczny oraz liany. Dla najwyższych partii afrykańskich łańcuchów górskich (np. Kilimandżaro i Ruwenzori) typowe są drzewiaste lobelie i ogromne kaktusy (tzw. starce). Dla nizinnych wybrzeży morskich Afryki międzyzwrotnikowej charakterystyczne są lasy namorzynowe (mangrowe) z korzeniami roślin przez większą część roku zanurzonymi w wodzie.

Świat zwierzęcy:

Świat zwierzęcy, podobnie jak roślinny, również jest w Afryce bardzo zróżnicowany. Występuje tu wiele gatunków endemicznych, charakterystycznych jedynie dla kontynentu afrykańskiego. Na południe od pustynnych obszarów Sahary żyją żyrafy, hipopotamy, mrówniki, 3 rodziny zwierząt owadożernych (ryjoskoczki, wodnice, złotokrety) oraz 6 rodzin gryzoni. Do gatunków endemicznych tych terenów należą: słoń afrykański, nosorożec afrykański i czarny, zebry, goryle i szympansy. Obszary sawannowe zamieszkują stada zebr, żyraf, antylop, nosorożców, słoni oraz zwierzęta drapieżne, takie jak: gepard, lew, pantera i hieny. Dla brzegów rzek i jezior charakterystyczny jest hipopotam oraz kolonie ptaków, zwłaszcza czapli, flamingów i pelikanów. W wodach natomiast występuje bardzo bogata fauna Fauna ogół gatunków zwierzęcych występujących współcześnie na Ziemi. Powszechnie używa się też formy: fauna ptaków Polski w znaczeniu: ogół ptaków zamieszkujących Polskę. flora.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
ryb. W lasach afrykańskich żyje wiele gatunków małp i ptaków. Wśród ptaków występuje tu 7 rodzin endemicznych: strusie, sekretarze, warugi, turaki, trzewikodzioby, czepigi i Prionopidae. Bogata jest również fauna gadów, przede wszystkim węży i kameleonów.

Demografia:

Afrykę zamieszkuje 810 mln ludzi, co stanowi ponad 12% ludności świata. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 24 os/km². Największa gęstość, ponad 1 200 os/km², występuje w dolinie Nilu w Egipcie. Wysoką gęstością zaludnienia cechuje się również południowa Nigeria Nigeria Federacyjna Republika Nigerii. Państwo położone w zachodniej Afryce nad Zatoką Gwinejską (Ocean Atlantycki). Powierzchnia 923 768 km2. Liczba ludności 116 929 tys. (2001 r.). Stolica Abudża. ... Czytaj dalej Słownik geograficzny (200 - 300 os/km²). Pustynne obszary Sahary, Namib i Kalahari oraz rejony wilgotnych lasów Kotliny Konga są bezludne.

Afryka jest najsłabiej zurbanizowanym kontynentem na świecie (ludność miejska stanowi 34%). Największymi miastami są: Kair, Kinszasa Kinszasa stolica Demokratycznej Republiki Konga położona w zachodniej części kraju nad rzeką Kongo. Zespół miejski liczy 4 214 tys. mieszkańców.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
i Aleksandria.

Przyrost naturalny Afryki wynosi ok. 30 promili, co sprawia, ze kontynent ten boryka się z problemem eksplozji demograficznej. Występuje tu najwyższy współczynnik urodzeń oraz zgonów na świecie. Średnia długość życia wynosi tu 53 lata, a w wielu państwach dzieci Dzieci M. Dąbrowska Pies, bohaterowie pierwszoplanowi; jest ich gromadka (może czworo), narrator wymienia najstarszą dziewczynkę i brata oraz maluchy, nowi właściciele psa.
Wygląd: brak ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
poniżej 14 roku życia stanowią ponad połowę populacji.