Morze Morze część oceanu posiadająca odrębną nazwę. Niekiedy morzem nazywane są także jeziora, np. Morze Kaspijskie i Martwe.
· Niszczące działanie morza abrazja · Budujące działanie morza: ...
Czytaj dalej Słownik geograficzny
Bałtyckie stanowi obecnie morze graniczne od strony północnej Polski. Od wielu wieków Polska Polska Rzeczpospolita Polska. Państwo położone w środkowej Europie nad Morzem Bałtyckim. Powierzchnia 312 685 km2. Liczba ludności 38 641 tys. (2001 r.). Stolica Warszawa. Język urzędowy polski. ... Czytaj dalej Słownik geograficzny dążyła do tego, aby posiadać dostęp do morza. Daje to ogromne możliwości w wielu dziedzinach.

Stan Stan w okresie feudalizmu była to zamknięta grupa społeczna posiadająca jednakową pozycję prawną w państwie (duchowieństwo, szlachta, mieszczaństwo, chłopi). Przynależność do stanu ... Czytaj dalej Słownik historyczny obecny istnieje od czasów zakończenia II wojny światowej, kiedy ostatecznie ustalone zostały granice naszego kraju. Polska linia brzegowa na Bałtyku wynosi 528 kilometrów, stanowiąc zarazem naturalną granice państwa.

Morze Bałtyckie to morze stosunkowo młode, o charakterze śródlądowym, a jego powierzchnia jest średnia- wynosi 415 tysięcy kilometrów kwadratowych. Jest zarazem płytkie i niemal całkowicie zamknięte, czym przypomina w dużym stopniu jezioro.

Położone jest na kontynentalnym szelfie, więc ponad 80% położone jest na głębokości od 50 do 100 metrów, natomiast średnia jego głębokość wynosi 52 metry.

Bałtyk jest morzem chłodnym, co spowodowane jest jego położeniem śródlądowym. Jest ono zamknięte na wpływ ciepłej wody, która mogłaby pochodzić szczególnie z ciepłego prądu zatokowego nadchodzącego od strony gór skandynawskich, natomiast jest otwarte na kontynentalne masy powietrza nadchodzące od strony wschodniej.

Temperatura powierzchniowa wody wynosi pomiędzy 0, a 18 stopni Celsjusza. Zimą jest ona niższa niż występująca na Morzu Północnym. Zasolenie Bałtyku nie jest wysokie. Spowodowane jest to dużym napływem wód do morza ze słodkowodnych rzek, a także małe parowanie oraz trudne połączenie morza z oceanem.

Wiejące nad morzem wiatry powodują tworzenie się prądów morskich, co z kolei powoduje dryfty- prądy powierzchniowe. Wiatr Wiatr Wiatr symbolizuje nicość, czas, ruch, prędkość, szybkość, zmienność, niepokój, aktywność, zamieszanie, odrodzenie, potęgę bóstwa, pośrednika między niebem a ziemią, namiętność, ... Czytaj dalej Słownik symboli literackich spiętrza także fale, które tutaj jednak nie są zbytnio wysokie. Mogą natomiast być niebezpieczne, często występują także w okresie zimy.

Flora Flora ogół gatunków roślinnych, zasiedlających określony teren w określonym czasie geologicznym. Może to być również ogół gatunków roślinnych zasiedlających pewne ekologiczne siedlisko, np. ... Czytaj dalej Słownik geograficzny i fauna, występująca w Morzu Bałtyckim jest charakterystyczna dla środowiska morsko- słodkiego.

Ryby Ryby zmiennocieplne kręgowce wodne. Ryby są najliczniejszą gromadą kręgowców. Stanowią ponad połowę wszystkich współcześnie występujących gatunków zwierząt kręgowych. Ryby żyjąc w ... Czytaj dalej Słownik biologiczny morskie nie występują zbyt licznie, jest tu niewiele gatunków i osiągają nieduże rozmiary. Najwięcej żyje tu dorszy, śledzi a także szproty, flądry oraz pewnie rodzaje ryb wędrujących- węgorze oraz łososie.

Spotkać można także pewne gatunki ssaków- jak na przykład morświny, czy foki, a także małże i skorupiaki.

Do najpowszechniejszych roślin należy trawa morska.

Fakt, że Polska ma dostęp do morza, przysparza wielu korzyści, zarówno o charakterze przyrodniczym, jak i gospodarczym i społecznym. Bliskość morza powoduje, że  klimat Klimat przebieg pogody na pewnym obszarze, ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
panujący na pobrzeżu południowobałtyckim, czy też przy nadmorskich pojezierzach jest łagodniejszy.

Roczne amplitudy powietrza sprawiają, że lata są chłodne, natomiast zimy mają łagodniejszy przebieg. Średnioroczna ilość opadów jest wyższa.

Fale oraz morskie prądy powodują rzeźbienie polskiego wybrzeża, przejawem tego jest tworzenie się klifów przez usuwanie oraz cofanie brzegu wskutek uderzania w niego fal.

Najładniejsze klify spotkać można w Gdyni- Orłowie, w okolicach Międzyzdrojów oraz na wyspie Wolin.

Większość polskiego wybrzeża jest piaszczysta oraz nisko położona nad poziomem morza. Prądy przybrzeżne, tworzone poprzez zachodnie wiatry transportują piasek Piasek luźna skała osadowa, okruchowa. Zbudowana głównie z kwarcu, o średnicy ziarna od 0,1 do 2 mm. W procesie skałotwórczym w wyniku związania ziaren piasku (scementowania) powstaje piaskowiec. ... Czytaj dalej Słownik geograficzny oraz muł wzdłuż brzegów, i w ten sposób powstają mierzeje.

Mierzeje podlegają wydłużaniu, a w końcu całkowitemu odcięciu części wody od morza. W ten sposób tworzone są zatoki, albo jeziora przybrzeżne (na przykład Łebsko). Z tego też powodu polskie wybrzeże ma wyrównana postać.

Także znaczenie ekonomiczne Bałtyku jest ogromne. Dzięki dostępowi do morza możliwy jest rozwój transportu morskiego oraz rozbudowa portów. Ten  rodzaj Rodzaj jednostka systematyczna - jedna z kategorii w systemie klasyfikacji roślin i zwierząt, wyższa od gatunku, a niższa od rodziny, np. rodzaj szczur obejmuje gatunki: szczur śniady, szczur ... Czytaj dalej Słownik biologiczny transportu jest szybki i stosunkowo tani w przypadku przewozu zarówno osób, jak i towarów.

Największe porty morskie w Polsce mają znaczenie na skalę międzynarodową. Są to: Gdańsk, Gdynia, Świnoujście, Szczecin. W Gdańsku przykładowo znajduje się Port Północny, który jest bardzo nowoczesny.

Jest on wyspecjalizowany w zakresie przeładunku takich towarów, jak: rudy Rudy J. Broszkiewicz Wielka, większa, największa, bohater epizodyczny; narzeczony Dydaktyki, archeolog.
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
żelaza, węgiel kamienny, czy też ropa naftowa.

Podobne towary podlegają przeładunkowi w Szczecinie. W Gdyni głównym działaniem jest przeładunek kontenerów. Do wszystkich większych portów w Polsce wpływają statki, pływające pod obcymi banderami, przeważnie z Rosji, Niemiec, Danii oraz Szwecji.

Polska flota Flota ogólna nazwa wszystkich statków wodnych danego państwa lub armatora (przedsiębiorstwo zajmujące się transportem wodnym). Może być flota wojenna (ogół okrętów wojennych), flota biała ... Czytaj dalej Słownik geograficzny handlowa zmniejsza się z roku na rok, wynosząc obecnie około 200 statków, przeważnie drobnicowców. Staje się tak z powodu zwiększania znaczenia innych dróg transportu, np. lotniczego.

Masowce stanowią w polskiej flocie około 1/3 wszystkich znajdujących się w niej statków, natomiast najmniej jest kontenerowców.

Przedsiębiorstwa, zajmujące się transportem morskim zyskują z roku na rok coraz większy udział w handlu światowej gospodarce (biorąc pod uwagę tonokilometry).

Polskie porty są także miejscem licznych przeładunków tranzytowych, a także obsługi ruchu pasażerskiego, zarówno na skalę krajową jak i międzynarodową (np. żegluga promowa do Danii, Szwecji, Finlandii, Norwegii).

Główne miasta portowe są miejscem prężnego rozwoju przemysłu, usytuowanego na pobrzeżu. W nich znajdują się główne bazy rybołówstwa- oceanicznego oraz morskiego. W miastach tych mają siedziby największe polskie stocznie, budujące różne rodzaje statków (chemikaliowce, drobnicowce, tankowce, kontenerowce, czy chłodnicowce). Stocznie zajmują się też remontowaniem statków. Trzy Trzy Trójka symbolizuje Boga, bóstwo, świętość, trójcę, sacrum, harmonię, siłę, Słońce, owocowanie, wzrost, rozwój, medytację, szczęście, świadomość.
W różnych kulturach liczbę ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
polskie największe stocznie należały swego czasu do czołówki światowej w tym zakresie. Przykładowo w roku 2000 stocznia Stocznia zakład przemysłowy zajmujący się konstrukcją, budową, naprawą oraz konserwacją statków wodnych.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
gdańska realizowała największą ilość zamówień w Europie.

Mniejsze porty o znaczeniu lokalnym znajdują się w: Kołobrzegu, Darłówku, Ustce czy Elblągu. Jednak od kilku lat przemysł portowy w Polsce przechodzi kryzys.

Uprawia się także rybołówstwo morskie. Jest to możliwe głównie przez posiadanie przez Polskę strefy ekonomicznej na Bałtyku- ma ona 30 lub 40 mil morskich. Większa część odławianych ryb pochodzi jednak z morza pełnego, a część statków przygotowanych jest do połowów na łowiskach dalekomorskich.

Jeżeli chodzi o flotę rybacką, w Polsce liczy ona nieco ponad 100 statków o charakterze dalekomorskim, kilkanaście statków bazowych i transportowców, a dodatkowo jest to ponad 1000 łodzi motorowych oraz kutrów rybackich. Największą bazą w zakresie rybołówstwa śródlądowego jest obecnie Świnoujście.

Bliskość morza i możliwość połowu jego zasobów sprawia także rozwój przemysłu spożywczego, związanego z przetwórstwem ryb. Może ono następować na różne sposoby: wędzenie, solenie, mrożenie czy też produkcja Produkcja zorganizowana działalność ludzi polegająca na wytwarzaniu dóbr materialnych oraz świadcząceniu usług, służąca zaspokojeniu potrzeb.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
konserw.

W polskiej strefie ekonomicznej wydobywa się surowce naturalne, takie jak: sól potasowa, ropa naftowa, bursztyn, pewne rodzaje ciężkich minerałów, jak przykładowo cyrkon.

W kierunku północnym od Władysławowa na Morzu Bałtyckim funkcjonuje platforma wiertnicza o nazwie "PETROBALTIC", w której wydobywane jest rocznie ponad 200 tysięcy ton ropy naftowej z powierzchni, znajdującej się na dnie morza.

Wreszcie ważne znaczenie ma na polskim wybrzeżu Bałtyku rozwój turystyki. Panuje tutaj specyficzny klimat, ponieważ powietrze nadmorskie bogate jest w cząsteczki jodu. Jest tu także bardzo dużo lasów, rozwojowi różnych form wypoczynku sprzyja także wielość piaszczystych plaż oraz kąpielisk. Można uprawiać różne sporty, jak na przykład żeglarstwo, czy windsurfing.

Atrakcją jest także piękny krajobraz, który jednocześnie jest bardzo urozmaicony. W nadmorskich ośrodkach powstają wciąż nowe ośrodki wypoczynkowe, hotele, kampingi, domy wczasowe, sanatoria, pola namiotowe. Bardzo dobrze rozwinięta jest tu  infrastruktura Infrastruktura urządzenia i instytucje niezbędne do właściwego funkcjonowania gospodarki. Wyróżnia się infrastrukturę techniczną obejmującą urządzenia komunikacyjne, energetyczne i melioracyjne ... Czytaj dalej Słownik geograficzny oraz sektor usług. Dlatego turystom proponuje się szeroki wybór.

Wypoczynek Wypoczynek każda praca wywołuje uczucie zmęczenia. Zmęczony człowiek nie może pracować wydajnie, dlatego aby zachować zdrowie, należy zorganizować sobie odpowiednią formę wypoczynku. ... Czytaj dalej Słownik biologiczny możliwy jest także po zakończeniu sezonu letniego.

Wypoczywają tu także obcokrajowcy- Czesi, Słowacy, Szwedzi, Węgrzy czy Niemcy.

Negatywnym zjawiskiem jest zanieczyszczanie w ostatnich latach wód Bałtyku. Państwa, położone nad Morzem podejmują wciąż działania, które mają temu zapobiegać. W tym celu podpisano też konwencje międzynarodowe, które mają za zadanie wspieranie i koordynowanie procesu ochrony biosfery oraz najbliższego środowiska przyrodniczego na Bałtyku. Głównym zobowiązaniem państw- sygnatariuszy jest oczyszczanie ścieków, które odprowadzane są bezpośrednio do morza.

Największym problemem jest przywrócenie Morzu Bałtyckiemu pierwotnego stanu- ma to charakter zarówno kosztowny jak i długotrwały.