NIZINA Nizina obszary położone na wysokości od 0 do 300 m n.p.m. charakteryzujące się równinną, falistą lub pagórkowatą powierzchnią. Rozległe niziny noszą nazwę niżu. Najbardziej nizinnym ... Czytaj dalej Słownik geograficzny MAZOWIECKA -  charakterystyka Charakterystyka zestawienie cech charakterystycznych osoby lub rzeczy, analiza, interpretacja, oddanie (w dziele naukowym, artystycznym) cech zewnętrznych i wewnętrznych osoby, postaci literackiej, ... Czytaj dalej Słownik wyrazów obcych ogólna

Nizina Mazowiecka to kraina geograficzna w pasie nizin środkowopolskich, mimo sporego udziału terenów równinnych , ma duże zróżnicowanie krajobrazu. Jest to związane z występującymi tutaj formami rzeźby polodowcowej a więc ukształtowanej przez lądolód. Najmniej zróżnicowana rzeźba to środkowa część regionu, tutaj bowiem płynie najdłuższa rzeka Rzeka Rzeka symbolizuje barierę, przeszkodę, wtargnięcie, niebezpieczeństwo, powódź, strach, potwora, stratę, łaskę bożą, zejście do piekieł, wyrocznię, obronę, pomoc, Słońce, ... Czytaj dalej Słownik symboli literackich Polski- Wisła, i tutaj są jej dopływy, więc: rzeka Narew razem z Bugiem , dalej Wkra ,  rzeki Rzeki Największe rzeki świata: Wielkość rzeki można rozpatrywać w 3 kategoriach: długości, wielkości dorzecza oraz wielkości przepływu.
Po analizie danych z poniższej tabeli można uznać, ...
Czytaj dalej Słownik geograficzny
Bzura oraz Pilica . Dominują tutaj równiny o dość szerokich , często płaskich dnach , czasami bagniste . Na niższych terasach zalewowych znajdują się siedliska roślinności łąkowej , zaś wyżej duże tereny wydm piaszczystych . Południowa część tej niziny to przede wszystkim mało zróżnicowane wysoczyzny , a czasami też zróżnicowane tzw. wzgórzami morenowymi . Wyraźnie zaznaczone formy całej rzeźby polodowcowej spotykamy na północy regionu (czyli łańcuchy ciekawych wzgórz morenowych ; a tu np. wał moreny o nazwie Czerwonego Boru , jego wysokość to 225 m. n. p. m. ;czy też ostańce) , a ten rejon opada stromą krawędzią do doliny rzeki Wisły oraz Narwi . Specyficzne walory krajobrazowe są w okolicach dawnych średniowiecznych miast, takich jak: Mławy , dalej Płońska , czy Sierpca , dalej Ciechanowa oraz Płocka . W rejonie doliny rzeki Narwi jest znane zabytkowe miasto Miasto Symbol potęgi, mądrości, nowoczesności, postępu, cywilizacji.
Starożytność Biblia, Stary Testament MIASTO - MIEJSCE POWSTANIA RÓŻNYCH JĘZYKÓW ŚWIATA - BABILON: W mieście tym ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
czyli Pułtusk , zaś pomiędzy Narwią a rzeką Bug miasto Ostrów Mazowiecki oraz Wyszków , zaś w górnym biegu rzeki stare osady średniowieczne czyli Ostrołęka oraz Łomża .

W całej Kotlinie Warszawskiej, zajmującej środkową część omawianej Niziny Mazowieckiej znajduje się stołeczne miasto a więc Warszawa, jako centrum nauki, kultury , czy turystyki . Tuż obok Warszawy znajduję jest zlokalizowane sztuczne jezioro Jezioro śródlądowy zbiornik wody, niepodlegającej swobodnej wymianie z wodami mórz, wypełniający zagłębienie terenu zwane misą jeziorną. Klasyfikacje jezior analizuje się na podstawie cech ... Czytaj dalej Słownik geograficzny (zbiornik wodny) czyli Jezioro Zegrzyńskie, także Puszcza Puszcza duży kompleks pierwotnego lasu, niekiedy zabagniony. W większości nieprzeobrażony działalnością człowieka. Zazwyczaj dla niego niedostępny. Obecnie terminem tym określa się też duże ... Czytaj dalej Słownik geograficzny Kampinoska, i liczne miejscowości wypoczynkowe czy uzdrowiskowe, na przykład: w Konstancinie - Jeziornej, dalej Otwocku, czy Sulejówku, Józefowie, Zalesiu, czy Podkowie Leśnej oraz Milanówku . Dalej w kierunku zachodnim znajdują się takie słynne miejsca jak: Niepokalanów, czy Żelazowa Wola , oraz miasto Łowicz , znana Łęczyca , czy chociażby Arkadia. Na południu Niziny są dobrze rozwinięte miasta: Łódź , dalej Piotrków Trybunalski, czy Sulejów, a na granicy z terenami Wyżyny Małopolskiej - miasto Opoczno.

Lokalizacja Niziny Mazowieckiej:

Otóż Nizina Mazowiecka znajduje się w środkowym dorzeczu rzeki Wisły.

Powierzchnia całej Niziny Mazowieckiej: wynosi 13 tysięcy km2.

Budowa geologiczna wygląda następująco:

Nizina została zbudowana przede wszystkim na skutek działalności lodowca środkowopolskiego i licznych procesów denudacyjnych. A  Denudacja Denudacja ogół procesów powodujących usuwanie zwietrzeliny z powierzchni skał, co prowadzi do odsłaniania, obniżania i wyrównywania terenu. Do głównych czynników denudacji należą: wietrzenie, ... Czytaj dalej Słownik geograficzny to proces który polega na stopniowym usuwaniu całej zwietrzeliny ze skał, potem odsłanianie oraz obniżanie powierzchni skalnej.

Formy rzeźby na Nizinie Mazowieckiej:

* zdenudowane - zniszczone formy wysoczyzn morenowych.

* zniszczone już wały morenowe.

* pradoliny oraz sandry.

* wydmy, zabagnione niecki .

* stożki napływowe, oraz doliny rzeczne

Duże miasta zlokalizowane na obszarze Nizinie Mazowieckiej to:

* Warszawa

* Leszno

* Kalisz

* Płock

* Radom

* Łowicz

Na obszarze Niziny Mazowieckiej spotykamy największe tereny bagienne w całej Polsce, nad rzeką -Biebrza. Na obszarach słabo porośniętych lasami, tylko pozostałości dawnych puszczy :

Puszczy Kampinoskiej

Puszczy Kurpiowskiej

Puszczy Białej

Puszczy Zielonej

W roku 1959 powołano Kampinoski Park Narodowy, gdzie ochronie podlegają wydmy śródlądowe i bogata fauna Fauna ogół gatunków zwierzęcych występujących współcześnie na Ziemi. Powszechnie używa się też formy: fauna ptaków Polski w znaczeniu: ogół ptaków zamieszkujących Polskę. flora.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
oraz flora.

Rzeki przepływające na terenie Niziny Mazowieckiej :

Rzeka Wisła

Rzeka Bzura

Rzeka Pilica

Rzeka Narew

Rzeka Wkra

Rzeka Świder

Rzeka Wieprz

Rzeka Bug

Rzeka Liwiec

Kanały na terenie Niziny Mazowieckiej to :

* Kanał Łasica

* Kanał Zegrzyński