Ciśnienie definiuje się jako stosunek siły działającej na dana powierzchnię do tej powierzchni. Ciśnienie jest wielkością skalarną. Podstawową jednostką jest 1 paskal.

Do pomiarów ciśnienia używa się wszelkiego typu ciśnieniomierzy. Ciśnieniomierze te można podzielić na kilka grup w zależności od tego do jakiego ciśnienia się odnoszą czyli jakim warunkom przypisano wartość zerowa ciśnienia. I tak mogą być ciśnieniomierze dla których środowiskiem odniesienia jest próżnia. Są to np. barometry czy próżniomierze. Warunkami odniesienia dla ciśnieniomierzy może być także ciśnienie panujące w danej chwili w otoczeniu. Nie mierzą one już ciśnienia absolutnego tylko ciśnienie względne. Do tej grupy zalicza się: wakuometry i manometry.

I wreszcie trzecią grupę ciśnieniomierzy stanowią urządzenia dokonujące pomiarów nie konkretnej wartości ciśnienia, ale różnicy między dwiema wartościami. W tych ciśnieniomierzach nie ma potrzeby podawani ciśnienia odniesienia.

W zależności od metody pomiaru ciśnienia urządzenia pomiarowe dzieli się na :

* hydrostatyczne

*obciążnikowi - tłokowe

*sprężynowo - tłokowe

*dzwonowe

*kompresyjne

*elektryczne

*z elementami sprężystymi

Najbardziej znane z życia codziennego są ciśnieniomierze hydrostatyczne. Składają się one z dwóch naczyń z cieczą manometryczną. Może to być woda, spirytus bądź rtęć. Wartość ciśnienia określa się na podstawie wysokości słupa cieczy, który równoważy to ciśnienie.

W obrębie ciśnieniomierzy hydrostatycznych wyróżnia się:

*jednorurowe

*dwururowe

*pływakowe

*kompensacyjne

W codziennym użyciu najbardziej powszechne są ciśnieniomierze do pomiaru ciśnienia atmosferycznego.

Ciśnieniem atmosferycznym określa się wartość ciśnienia, jakie na powierzchnię Ziemi i wszystkich obiektów na niej się znajdujących wywiera powietrze. Za ciśnienie tzw. normalne przyjmuje się wartość 1013 hPa.

Pierwszy barometr Barometr przyrząd służący do pomiaru ciśnienia atmosferycznego. Najczęściej spotyka się barometry rtęciowe. Barometr posiadający urządzenie samopiszące nazywany jest barografem.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
rtęciowy służący do pomiaru ciśnienia atmosferycznego skonstruował już w 1643 roku E.Torricelli. Zbudowany był on z rurki wypełnionej rtęcią. Rurka ta była odwracana nad naczyniem z rtęcią, tak aby jeden jej koniec był zanurzony. Następnie dokonywano pomiaru słupa rtęci i otrzymywano wartość ciśnienia.