Własności fizyczne C2H5OH
 • Ciecz bezbarwna
 • Specyficzny zapach oraz ostry smak
 • Jest lotny oraz palny
 • Jest rozpuszczalny w wodzie bez ograniczeń, z czym związane jest zjawisko kontrakcji
 • Jest rozpuszczalnikiem wielu substancji, zwłaszcza organicznych

Właściwości chemiczne:

Powoduje denaturację białka, wpływając destrukcyjnie na organizm. Już 7g etanolu / kg masy ciała to dawka śmiertelna.

Metody otrzymywania alkoholu:

 • Poprzez fermentację alkoholową

Ten sposób otrzymywania etanolu jest najczęściej stosowany oraz najtańszy. Wytwarza się go z ziaren zbóż, ziemniaków lub owoców, według równania reakcji:

C6H12O6 = 2CO2 + 2 C2H5OH

Cukier, najczęściej sacharoza Sacharoza cukier trzcinowy / cukier buraczany - dwucukier zbudowany z glukozy i fruktozy połączonych wiązaniem glikozydowym. Występuje w dużych ilościach w trzcinie cukrowej oraz w korzeniu buraka ... Czytaj dalej Słownik biologiczny lub  glukoza Glukoza cukier gronowy - cukier prosty, zawiera sześć atomów węgla - heksoza. Jest najczęściej wykorzystywana jako substrat oddechowy, czyli jest źródłem energii. Wchodzi w skład dwucukrów i ... Czytaj dalej Słownik biologiczny czy fruktoza zawarte w roślinach pod wpływem drożdży ulegają fermentacji. Polisacharydy, by mogły być użyte muszą być poddane procesowi hydrolizy. Charakterystyczny zapach oraz smak Smak zmysł odbierający bodźce chemiczne. Jest wrażliwy na substancje rozpuszczone w wodzie. U kręgowców smak jest odbierany głównie w jamie gębowej przez komórki nabłonkowo--zmysłowe ... Czytaj dalej Słownik biologiczny związane są z obecnością estrów, a także innych produktów fermentacji.

Należy zaznaczyć, iż proces ten jest wieloetapowy.

Spirytus, czyli 95% roztwór wodny etanolu, jest wytwarzany w gorzelniach z ziemniaków.

Z tych bulw tworzy się zacier powstający w parnikach. Proces hydroliza skrobi z utworzeniem glukozy przeprowadza się w kadziach fermentacyjnych, po podgrzaniu do temperatury 70°C, pod wpływem diastazy, jako enzymu. Fermentacja Fermentacja przemiana kataboliczna, w której węglowodany (po glikolizie) ulegają utlenieniu w warunkach beztlenowych do alkoholi lub kwasów karboksylowych. Wyróżnia się m.in. fermentację alkoholową, ... Czytaj dalej Słownik biologiczny następuje po dodatku drożdży. W wyniku tego procesu powstaje ok. 18% roztwór etanolu, zawierający wyższe alkohole Alkohole związki organiczne zawierające w cząsteczce grupy hydroksylowe (OH) dołączone do łańcucha alifatycznego. Wyróżniamy np. alkohol metylowy, etylowy, alkohole wielowodorotlenowe, np. ... Czytaj dalej Słownik biologiczny (fuzle), o toksycznych właściwościach. W celu zwiększenia zawartości procentowej alkoholu poddaje się go rektyfikacji (wielokrotnej destylacji) z użyciem specjalistycznych urządzeń. Przy próbach otrzymania absolutnego etanolu okazało się, że tworzy się tzw. mieszanina azeotropowa, czyli roztwór alkoholowo - wodny o takiej samej temperaturze wrzenia oraz składzie pary. Takiej mieszaniny nie da się, zatem rozdzielić poprzez destylację.

 • Utlenianie katalityczne gazu syntezowego

Na mniejszą skalę stosuje się wytwarzanie alkoholu z gazu syntezowego, czyli mieszaniny tlenku węgla (II) i wodoru z użyciem katalizatora. Najpierw powstaje, syntiol, który jest mieszaniną niższych alkoholi, m. in. etanolu, butanolu czy oktanolu. Aby rozdzielić te substancje przeprowadza się destylację. Proces produkcji etanolu następuje zgodnie z równaniem reakcji:

CO + 2H2 = CH3OH + syntiol

 • z etenu, który jest produktem krakingu nafty

Alkohol etylowy wytwarza się poprzez uwodnienie Uwodnienie hydratyzacja
Czytaj dalej Słownik geograficzny
etylenu w wysokiej temperaturze i z zastosowaniem katalizatora według poniższego równania:

CH2=CH2 + H2O = CH3-CH2-OH (C2H5OH)

Historia

Alkohol obecny jest od dawna, od neolitu. Był często wspominany w dziełach literackich, dokumentach.

W różnych epokach alkohol pełnił inne funkcje. W społecznościach pierwotnych etanol spełniał przede wszystkim funkcje fizjologiczne, a w dniu dzisiejszym: ekonomiczne oraz polityczne. Na terenach starożytnej Mezopotamii i Egiptu pijano przede wszystkim piwo, a także wino.

Alkohol, który pijamy należy jest poddany wielu procesom m.in. destylacji. Chociaż metoda ta została rozpowszechniona we Włoszech oraz innych krajach europejskich w XI wieku, to opracowanie destylacji przypisane zostało Chińczykom. Substancja ta służyła celom medycznym, dopiero potem jako środek konsumpcyjny. W XVIII wieku opracowano metodę produkcji wódki z ziemniaków z użyciem wysoko efektywnych urządzeń, powodując wzrost Wzrost zwiększanie rozmiarów i masy ciała. Wzrost jest cechą wszystkich żywych organizmów i następstwem pobierania substancji odżywczych z otoczenia. U jednokomórkowców wzrost wiąże się ze ... Czytaj dalej Słownik biologiczny produkcji oraz konsumpcji napojów alkoholowych. W wieku XIX alkohol służył przede wszystkim jako używka. Można tu mówić o pladze pijaństwa, która dotknęła praktycznie całą Europę. W Polsce największe pijaństwo rozwinęło się w latach 40 oraz 50 XIX wieku. Dlatego też należy zastanowić się nad skutkami picia.

Substancja ta uosabia połączenie wody oraz ognia, czyli dwóch diametralnie różnych żywiołów, unicestwiających się nawzajem: woda Woda Woda to symbol chaosu, zmienności, niestałości, przeobrażenia, odrodzenia ciała i ducha, zmartwychwstania, płodności, potęgi, oczyszczenia, chrztu, mądrości, prawdy, dobra i zła, cnoty, ... Czytaj dalej Słownik symboli literackich gasi ogień, a ogień tworzy z wody parę. Takie przeciwieństwo rodzi kolejne: alkohol fascynuje i przeraża zarazem. Substancja ta nie jest konieczna organizmowi ludzkiemu

do prawidłowego funkcjonowania, ale w pewnych przypadkach działa korzystnie. Pomiędzy działaniem dobroczynnym i toksycznym jest bardzo cienka granica, której przekroczenie może mieć bardzo poważne skutki. Dla każdego ta granica jest inna, tak więc bardzo trudno ją określić, nawet dla samego siebie.

Wyraz alkohol pochodzi z arabskiego słowa "Al" będącego rodzajnikiem i "kohol" oznaczającego "delikatną substancję". "Alkohol" może również pochodzić od czasownika "kaly" oznaczającego "ogrzewać,

aby oddestylować, chociaż destylat określano mianem "aqua vitae", czyli woda życia, "aqua ardens" - woda ognista.

Słowo "kohol" niegdyś kojarzyło się z drobnym proszkiem stosowanym przez farmaceutów oraz pudrem

do makijażu. Natomiast "Aqua vitae" była używana jako lek pomagający na wiele różnych chorób i niedomagań, już wówczas medycy przestrzegali przed nadużywaniem, np.  trzy Trzy Trójka symbolizuje Boga, bóstwo, świętość, trójcę, sacrum, harmonię, siłę, Słońce, owocowanie, wzrost, rozwój, medytację, szczęście, świadomość.
W różnych kulturach liczbę ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
razy w miesiącu albo doraźnie przeciwbólowo, często razem z Teriakiem (medykamentem działającym na wszystkie choroby).

Dla piekącej substancji, którą upijało się tamtejsze społeczeństwo, szukano wciąż nazwy.

Dopiero filozof, przyrodoznawca oraz niemiecki lekarz Paracelsus pierwszy raz użył terminu "alkohol"

w XVIII w, określającego delikatną substancję.

Bardzo duże znaczenie miało odkrycie destylacji, które prowadzi do otrzymania czystego alkoholu etylowego. Zauważono, że pojawiły się krople alkoholu na pokrywie naczynia, w którym znajdowało się wino. Owe krople były znacznie "silniejsze" od substancji otrzymanej w wyniku fermentacji zbóż i owoców.

Nałóg alkoholowy

Niestety nie każdy umie pić "z kulturą". Zbyt częste i zbyt duże spożywanie alkoholu prowadzi

do uzależnienia alkoholowego, co w konsekwencji może nawet skończyć się śmiercią.

Alkohol etylowy, czyli główny komponent alkoholowych napojów, można otrzymać przez fermentację cukru lub skrobi przy użyciu enzymów drożdżowych. Podczas tego procesu, oprócz etanolu, powstają polifenole,

a także fuzle, powodujące objawy nadmiernego picia alkoholu, ale i nadające tym napojom specyficzny smak oraz aromat.

Dla każdego granica pomiędzy dobroczynnym działaniem alkoholu, a szkodliwym jest inna i bardzo trudna do określenia. Już niewielki nadmiar alkoholu wystarczy, aby nastąpiły "złe objawy": apatię, tendencję do płaczu lub wręcz przeciwnie wywołuje agresję. Z nadmiarem etanolu w organizmie są związane kłopoty trawienne, przyspieszenie utraty ciepła oraz ciśnienia krwi (prowadzi to do uszkodzenia naczyń wieńcowych), większa podatność na różnorodne infekcje.

Należy również podkreślić, że napoje alkoholowe to nie tylko te wysokoprocentowe, ale również piwo i wino.

Zbyt częste, systematyczne picie zbyt dużych ilości napojów alkoholowych prowadzi bardzo poważnych uszkodzeń:

 • żołądka
 • jelit
 • trzustki
 • serca (powiększenie i uszkodzenie serca, arytmia)
 • wątroby (częściowa lub całkowita marskość wątroby)
 • mózgu (podczas stanu upojenia alkoholowego możliwa jest utrata świadomości)
Alkoholizm Alkoholizm nałogowe picie alkoholu; choroba powstająca na skutek nadużywania napojów alkoholowych.
Czytaj dalej Słownik wyrazów obcych
nastolatków

Etanol jest środkiem odurzającym powodującym najwięcej przypadków śmiertelnych, więcej nawet niż wszystkie narkotyki Narkotyki środki odurzające pochodzenia roślinnego lub syntetycznego. Rozróżnia się substancje typu morfiny, kokainy, meskaliny / LSD i cannabis. Stosowane we właściwych dawkach nie upośledzają ... Czytaj dalej Słownik biologiczny razem wzięte. Według badań Dawida Smitha, zajmującego się uzależnieniem od środków, które powodują odurzenie, w USA w związku z naużywaniem alkoholu rocznie umiera powyżej stu tysięcy osób.

Statystyka wśród ludzi młodych jest jeszcze bardziej przerażająca: wśród uczniów szkół średnich 64% pije alkohol, a ok. 21% używa narkotyków. Tak więc używanie alkoholu jest dużo bardziej popularne. Trunek ten jest łatwo dostępny, dlatego nastolatki najpierw sięgają po puszkę piwa. W społeczeństwie panuje ciche przyzwolenie do picia. Należy podkreślić, że alkohol jako substancja spowalniająca działanie centralnego układu nerwowego, odblokowujący zahamowania zlokalizowane w korze mózgowej oraz wywołujący stan Stan w okresie feudalizmu była to zamknięta grupa społeczna posiadająca jednakową pozycję prawną w państwie (duchowieństwo, szlachta, mieszczaństwo, chłopi). Przynależność do stanu ... Czytaj dalej Słownik historyczny euforii może prowokować do sięgnięcia po narkotyki.

Wiadomo, iż u nastolatków uzależnienie następuje dużo szybciej niż u dorosłych. Można, zatem, powiedzieć że uzależnienie jest tym łatwiejsze, im młodsza osoba pijąca. Dzieci Dzieci M. Dąbrowska Pies, bohaterowie pierwszoplanowi; jest ich gromadka (może czworo), narrator wymienia najstarszą dziewczynkę i brata oraz maluchy, nowi właściciele psa.
Wygląd: brak ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
nie mają poczucia umiaru, piją tylko po to, aby upić się. Częściową winą obarczyć należy rodziców, którzy w wirze pracy i codziennych obowiązków, zwracają zbyt mała uwagę na takie ekscesy. Jak wskazują dane dzieci jedenastoletnie są w stanie w krótkim czasie spożyć sześć piw, nie zdając sobie sprawy, że działają one tak samo jak 3 porcje podwójnego martini. Nie każdy uświadamia sobie, że lampka wina (zawierająca 125 gramów), puszka Puszka rodzaj zarodni u mszaków. Występuje na szczycie sporofitu, zwykle pokryta jest wieczkiem i osłonięta czepkiem. Wewnątrz puszki znajduje się tkanka archesporialna. Podziały mejotyczne archespor ... Czytaj dalej Słownik biologiczny piwa (zawierająca 330 gramów) czy kieliszek wódki (zawierający 20 gramów) zawierają identyczną ilość alkoholu.

Już dzieci w wieku 10, 11, 12 lat zaczynają pić alkohol. Używka ta niszczy nie tylko komórki intensywnie rozwijających się organów: mózgu, wątroby, serca, ale wywiera znaczący wpływ na rozwój intelektualny

i emocjonalny. Jest przyczyną licznych wad wrodzonych, prowadzi do raka np. piersi. Jego toksyczny wpływ jest większy, nawet, od takich narkotyków jak heroina. Czas, jaki potrzebuje organizm nastolatka, aby się uzależnić to przeciętnie sześć miesięcy do lat trzech, natomiast dorosły, natomiast, potrzebuje pięciu do dziesięciu lat. Wnioski same się nasuwają. Odwyk dzieci jest znacznie bardziej skomplikowany i czasochłonny. Nastolatek bez doświadczeń życiowych nie ma oparcia do tego, żeby wyjść ze swojego nałogu.

W dzisiejszych czasach uzależnienie się jest bardzo łatwe. Wszechogarniające reklamy, tzw. "złe towarzystwo", wkraczanie w wiek młodociany to tylko niektóre powody sięgania po "flaszkę" czy narkotyki.

Dobroczynny wpływ etanolu

Alkohol może również wpływać pozytywnie na organizm, jeśli jest spożywany w rozsądnych ilościach. Poprawia on krążenie (rozszerzając naczynia krwionośne i umożliwiając lepsze dotlenione oraz odżywione wszystkich komórek), rozgrzewa czy pomaga rozluźnić się. Lampka czerwonego wina np. do obiadu zwiększa poziom dobrego cholesterolu we krwi, chroniąc przed miażdżycą. Wino Wino Wino symbolizuje napój bogów, boży dar, ofiarę, oczyszczenie, Dionizosa, eliksir życia, zmartwychwstanie, błogosławieństwo, uświęcenie, prawdę (łac. in vino veritas - w winie prawda), ... Czytaj dalej Słownik symboli literackich białe, natomiast, zawiera substancje bakteriobójcze, niszczące drobnoustroje Drobnoustroje mikroorganizmy - organizmy jednokomórkowe o różnej przynależności systematycznej - bakterie, sinice, pierwotniaki oraz niektóre glony i grzyby. Odgrywają dużą i różnorodną rolę w ... Czytaj dalej Słownik biologiczny salmonelli. Nawet piwo posiada lecznicze działanie: lekarze polecają je chorym, którzy mają problemy z nerkami ( piasek Piasek luźna skała osadowa, okruchowa. Zbudowana głównie z kwarcu, o średnicy ziarna od 0,1 do 2 mm. W procesie skałotwórczym w wyniku związania ziaren piasku (scementowania) powstaje piaskowiec. ... Czytaj dalej Słownik geograficzny oraz kamienie)

Niewielka ilość etanolu może złagodzić skutki przeziębienia, a także pomóc w kłopotach trawiennych.

Podsumowanie

Picie alkoholu, sporadycznie i z umiarem wpływa zazwyczaj korzystnie. Gdy spożywanie trunków zaczyna być regularne i wiąże się z koniecznością zapomnienia o powszednich troskach i problemach, staje się już chorobą. A leczenie jej jest skomplikowane … Tak więc od nas samych zależy czy alkohol stanie się przyjacielem czy wrogiem.