Ichthyostega - forma przejściowa między rybami a płazami

cechy rybie: cechy płazie:

- obecność płetwy ogonowej - obecność kończyn

- ciało pokryte łuskami - ciało spłaszczone grzbietobrzusznie

- linia boczna - obecność kręgów w ogonie

- budowa czaszki (liczba i rodzaje kości) - oczy położone w pozycji górnej

Seymouria - forma przejściowa między płazami a gadami

cechy płazie: cechy gadzie:

- spłaszczona czaszka Czaszka Czaszka symbolizuje sklepienie niebieskie, śmierć, przypomnienie o śmierci, krótkotrwałość życia, śmiertelność, marność, pobożność, pokutę, Golgotę, Adama, niezniszczalność, ... Czytaj dalej Słownik symboli literackich - wyraźnie wyodrębniony odcinek szyjny

- zapłodnienie i stadium młodociane - palce kończyn zakończone pazurami

związane z wodą - obecność zębów w szczękach

- kształt kręgów

Archeopteryx - forma przejściowa między gadami a ptakami

cechy gadzie: cechy ptasie:

- uzębione szczęki - pokrycie ciała piórami, zróżnicowanymi

- obecność kręgów ogonowych (około 20) na lotki Lotki rodzaj piór ptaków, które służą do lotu. Na członach drugiego i trzeciego palca oraz kościach śródręcza znajduje się 10-12 lotek I rzędu, a na kości łokciowej od 6 do 37 lotek II ... Czytaj dalej Słownik biologiczny I- i II-rzędowe

- palce zakończone pazurami, - obojczyki zrośnięte w widełki

niezrośnięte z kośćmi śródręcza - długa kość skokowa

- brak wyrostków haczykowatych na żebrach

- kość piszczelowa i strzałkowa niezrośnięte

- słabo rozwinięty móżdżek