1.Zaspokajanie potrzeb na poziomie fizjologicznym.

Problemy wynikające z niezaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych,

Konieczność pomocy ze strony drugiej osoby typu przynoszenie urządzeń, pomoc w dojściu lub dojeździe do łazienki,

Zapewnienie intymności w momencie załatwiania potrzeb fizjologicznych,

Zachowanie higieny (podmycie chorego z użyciem ciepłej wody i pary jednorazowych rękawiczek),

Aprobata do samodzielnego załatwiania swoich potrzeb.

2.Postepowanie na wypadek dystrofii mięśniowej.

Hamowanie procesu zaniku izotonii mięśni,

Zwiększanie motoryki i siły mięśniowej.

Utrzymywanie pozytywnych relacji z fizykoterapeutą.

Zaproponowanie i przygotowanie przez rehabilitanta zestawu ćwiczeń.

Demonstracja poprawności wykonywanych ćwiczeń.

Zaznajomienie chorego z harmonogramem ćwiczeń.

Uświadomienie celu wykonywanych ćwiczeń.

Opieka rehabilitanta w trakcie ich wykonywania.

Konieczność nakłonienia przez rehabilitanta osoby chorej do wytężonej pracy w celu polepszenia jej warunków zdrowotnych.

3.Postepowanie na wypadek zaniku mięśni oddechowych.

Problemy wynikające z utrudnionego, samodzielnego oddychania.

Rehabilitacja mięsni przepony i mięsni międzyżebrowych zewnętrznych i wewnętrznych.

Wyprowadzanie zalegających substancji z płuc.

Zmiany pozycji chorego podczas leżenia (co 2 godziny lewy bok, prawy bok, pozycja Folwera na zmianę z pozycją Tendelenburga)

Opukiwanie klatki piersiowej w odstępach 2-4 godzinnych w celu pozbycia się zalęgających wydzielin.

Uciskanie powierzchni około przeponowej w celu usprawnienia oddychania.

Zastosowanie masażu wibrującego.

Wykonywanie ćwiczeń oddechowych mających na celu usprawnienie i zwiększenie pojemności płuc.

Wspomaganie oddychania za pomocą aparatu "ambu"

Poprawnie sprawności oddechowej poprzez kaszel.