Układ hormonalny wraz z układem nerwowym kontroluje liczne funkcje organizmu. Szczególnie kontrola ta dotyczy różnorakich funkcji metabolicznych, a więc związanych z przemianą materii, oraz działania komórek. Funkcjonowanie układu opiera się na działaniu hormonów. Układ wydzielania wewnętrznego zbudowany jest z wielu narządów wytwarzających hormony, z których najważniejsze to przysadka, tarczyca, nadnercza, trzustka, oraz jajnik Jajnik gonada żeńska - gruczoł rozrodczy żeński wytwarzający gamety żeńskie - komórki jajowe (oogeneza) i u kręgowców - hormony. U ssaków jajniki zbudowane są z części wewnętrznej - rdzenia ... Czytaj dalej Słownik biologiczny u kobiety i jądro u mężczyzny.

Zaburzenia w działaniu układu hormonalnego polegają na niedoborze lub nadmiarze pewnych hormonów. Mogą także mieć miejsce zmiany nowotworowe w gruczołach, które powodują, że narząd produkuje hormony Hormony substancje biologicznie czynne, niosące specyficzną informację wytwarzane zarówno przez rośliny, jak i zwierzęta. Regulują przebieg procesów metabolicznych, wzrost, rozwój i rozmnażanie ... Czytaj dalej Słownik biologiczny w znacznym nadmiarze lub nie produkuje wystarczających ilości. Może także dochodzić do zmian zapalnych na przykład o podłożu autoimmunizacyjnym, a wiele chorób powstaje z nieznanych jak dotąd przyczyn (np. cukrzyca). Wiele schorzeń układu wydzielania wewnętrznego wywołuje charakterystyczne zespoły objawów, w postaci różnych zmian w organizmie i  cech Cech organizacja zawodowa rzemieślników w miastach średniowiecznych. Na zachodzie Europy cechy powstały w X-XII w. Ich celem była obrona interesów rzemiosła i praw członków. Organizowały także ... Czytaj dalej Słownik historyczny na ciele, które są łatwo dostrzegalne i jednoznacznie wskazują na zaburzenia hormonalne. Typowym przykładem jest gigantyzm, czyli następstwo nadmiaru produkcji hormonu wzrostu, a także karłowatość wywoływana brakiem tego hormonu w okresie wzrastania. Typowe jest także gdy u kobiety można zaobserwować męski zarost, zmianę barwy głosu itp., czyli zespół cech będących objawami nadprodukcji hormonów męskich, a z kolei nie wykształcenie cech płciowych typowych dla płci może wskazywać na niedobór lub brak hormonów płciowych - odpowiednio męskich u chłopców a żeńskich u dziewcząt. W przypadku pojawienia się wola na szyi ma miejsce zaburzenie produkcji hormonów tarczycowych.

Schorzenia nadnerczy

Nadnercza Nadnercza para gruczołów dokrewnych położonych na górnym biegunie każdej z nerek. Na przekroju nadnerczy widoczne są dwie warstwy o różnym pochodzeniu embrionalnym - kora i rdzeń. Kora produkuje ... Czytaj dalej Słownik biologiczny to narządy parzyste, które wydzielają hormony. Są umiejscowione z tyłu jamy brzusznej, osadzone na obu nerkach. Nadnercza zbudowane są z części zewnętrznej, zwanej korą, oraz wewnętrznej, zwanej rdzeniem.

Wszelkie zaburzenia, które wynikają z funkcjonowania nadnerczy polegają na nadmiernym bądź niewystarczającym produkowaniu hormonów, jakie te narządy wytwarzają. W przypadku chorób kory nadnerczy objawiających się nadmiernym produkowaniem hormonów, może wystąpić Zespół Cushinga, objawiający się podobnie jak podczas leczenia kortykosteroidami. Występuje nadciśnienie tętnicze oraz zanik mięśni, może także mieć miejsce hirsutyzm, czyli zjawisko polegające na nadmiernym owłosieniu twarzy, a także wzrost Wzrost zwiększanie rozmiarów i masy ciała. Wzrost jest cechą wszystkich żywych organizmów i następstwem pobierania substancji odżywczych z otoczenia. U jednokomórkowców wzrost wiąże się ze ... Czytaj dalej Słownik biologiczny poziomu glukozy we krwi i wiele innych objawów. Niedobór hormonów kory nadnerczy doprowadzić może do choroby Addisona, objawiającej się między innymi ciemnym zabarwieniem skóry. Zaburzenia dotyczyć mogą także pracy rdzenia nadnerczy, który odpowiada za produkcję adrenaliny oraz noradrenaliny. Najczęstszą przyczyną choroby jest wówczas występowanie guza w nadnerczach, co objawia się przede wszystkim podwyższeniem ciśnienia tętniczego.

Schorzenia przysadki

Przysadka to gruczoł, który wytwarza hormony. Znajduje się w mózgu, w okolicy kości klinowej, na poziomie jamy nosowej. Zaburzenia funkcjonowania przysadki mogą mięć dwa rożne podłoża. Należą do nich takie procesy, które prowadzą do niemożności wytwarzania hormonów, oraz grupa zjawisk, na przykład występowanie guzów, które prowadzą do wytwarzania nadmiernej ilości hormonów. Hormony przysadki są istotne w organizmie, dlatego niezależnie czy ich brakuje, czy też jest nadmiar hormonów w organizmie, skutkuje to licznymi anomaliami. Anomalie te odbijają się na funkcjonowaniu wielu różnych narządów oraz układów organizmu, m. in. dotyczą tarczycy, jajników i jąder, nadnerczy, a także przejawiają się zaburzeniami wzrastania organizmu, jak  gigantyzm Gigantyzm choroba objawiająca się nadmiernie wysokim wzrostem, spowodowana jest zbyt dużą produkcją hormonu wzrostu (somatotropiny) przez przysadkę mózgową w okresie wzrostu. AKROMEGALIA.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
czy karłowatość. W przypadku schorzeń przysadki dochodzi do zaburzenia wszystkich jej funkcji, a w efekcie do dysfunkcji tego gruczołu.

Schorzenia podwzgórza

Podwzgórze to niewielki obszar w mózgu, który zlokalizowany jest w jego części środkowej, pomiędzy prawą i lewą półkulą mózgową. W podwzgórzu można określić różne rejony w zależności od funkcji spełnianych przez komórki. Podwzgórze pełni wiele różnorodnych funkcji, dlatego jeśli pojawi się proces chorobowy w tym obszarze (także na skutek urazu czy wad), spowoduje on zaburzenia w zakresie tych funkcji, a więc mogą wystąpić anomalie snu, regulacji temperatury ciała, a także apetytu oraz pragnienia, mogą również wystąpić kłopoty z aktywnością seksualną. Może także dojść do wystąpienia różnorakich zespołów chorobowych w wyniku nieprawidłowego działania hormonów produkowanych przez inne gruczoły organizmu, których praca kierowana jest przez podwzgórze, a więc dotyczy to tarczycy, nadnerczy, oraz jajników i jąder. Niedostateczna produkcja Produkcja zorganizowana działalność ludzi polegająca na wytwarzaniu dóbr materialnych oraz świadcząceniu usług, służąca zaspokojeniu potrzeb.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
hormonu antydiuretycznego przez podwzgórze może spowodować znaczne utraty wody z organizmu, ponieważ jest ona wydalana z moczem, a to prowadzić może do odwodnieniem organizmu w krótkim czasie.

Schorzenia grasicy

Grasica Grasica parzysty gruczoł dokrewny. Występuje u młodych osobników, a w późniejszym wieku zanika. Pobudza powstawanie i dojrzewanie limfocytów T. Wpływa hamująco na dojrzewanie płciowe, co ... Czytaj dalej Słownik biologiczny jest narządem, który pełni funkcje gruczołu. Umiejscowiona jest za mostkiem w klatce piersiowej. Wraz ze wzrastaniem i rozwojem organizmu gruczoł rośnie, po czym następuje zanik grasicy. Dlatego najważniejszą rolę grasica pełni w początkowym etapie życia. W razie nie zaniknięcia grasicy w wieku młodzieńczym, może dojść do wycięcia operacyjnego u dorosłego człowieka i nie wystąpią ciężkie konsekwencje dla organizmu. Natomiast wycięcie, bądź też wrodzony brak grasicy u niemowląt wywołać może nieobecność limfocytów T, a co za tym idzie brak odporności organizmu, ponieważ układów obronny nie będzie potrafił zareagować na różnorakie czynniki zewnętrzne, mogące przecież wywoływać infekcje. Grasica u małych dzieci Dzieci M. Dąbrowska Pies, bohaterowie pierwszoplanowi; jest ich gromadka (może czworo), narrator wymienia najstarszą dziewczynkę i brata oraz maluchy, nowi właściciele psa.
Wygląd: brak ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
nie jest w pełni rozwinięta, co prowadzi do wzmożonej podatności na choroby zakaźne. Zdarza się, że występuje nowotwór grasicy, bardzo rzadkie schorzenie, które może towarzyszyć innej chorobie - miastenii. Choroba Choroba występuje wtedy, gdy bodźce zewnętrzne są zbyt silne lub działają zbyt długo, przy równoczesnym zmniejszaniu się zdolności przystosowania organizmu.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
ta objawia się obniżeniem siły mięśni.

Schorzenia tarczycy

Tarczyca Tarczyca gruczoł wydzielania wewnętrznego, leżący u człowieka na chrząstce tarczowej krtani. Produkuje tyroksynę (T4) i trójjodotyroninę (T3) - hormony, które wzmagają podstawową przemianę ... Czytaj dalej Słownik biologiczny pełni istotne funkcje w regulacji przemiany materii, a także odgrywa rolę w kontroli rozwoju, wzrostu i działania układu nerwowego. Najczęściej zaburzenia w funkcjonowaniu tarczycy wywołane są zapaleniem tarczycy, a także nadczynnością lub niedoczynnością tarczycy. Ostre zapalenie gruczołu wywoływane jest przez zakażenie organizmu bakteriami przynależącymi do gronkowców lub paciorkowców. Objawia się ono wytworzeniem ropnia, czyli specyficznego zbiornika zawierającego tkankę, wewnątrz której rozwija się proces zapalny. Natomiast przy przewlekłym zapaleniu tarczycy (czyli choroba Hashimoto) występują takie objawy, jak znaczny rozrost i powiększenie gruczołu tarczowego, które być może ma pochodzenie genetyczne. Nadczynność tarczycy jest schorzeniem polegającym na zbyt intensywnym wydzielaniu hormonów przez tarczycę. Objawia się ono nerwowym zachowaniem chorego oraz drżeniem ciała. Dodatkowo występuje ciągłe uczucie głodu, któremu towarzyszy znaczna i szybka utrata masy ciała. Organizm chorego nie toleruje wyższej temperatury otoczenia, obserwuje się także występowanie biegunek oraz przyspieszoną akcją serca. Niedoczynność tarczycy jest schorzeniem polegającym na niewystarczającym wydzielaniu hormonów przez gruczoł tarczycy, a charakterystyczne objawy są w dużej mierze odwrotne do typowych dla nadczynności. Występuje apatia, bierność chorego, a także suchość skóry, spowolnienie przemiany materii, które może objawiać się przyrostem masy ciała, oraz zaparcia.

Charakterystyka Charakterystyka zestawienie cech charakterystycznych osoby lub rzeczy, analiza, interpretacja, oddanie (w dziele naukowym, artystycznym) cech zewnętrznych i wewnętrznych osoby, postaci literackiej, ... Czytaj dalej Słownik wyrazów obcych wybranych chorób

Wole Wole workowate rozszerzenie przewodu pokarmowego (zwykle przełyku) np. u pijawek, owadów, ptaków. Służy do przechowywania, rozmiękczania i wstępnego trawienia pokarmu. Wole endemiczne pojawia się ... Czytaj dalej Słownik biologiczny polega na znacznym powiększeniu tarczycy. Następuje wówczas duże powiększenie szyi, które ma miejsce na wysokości krtani. Może ono być zróżnicowane pod względem rozmiaru od niemal niezauważalnego po rzeczywiście wielkie rozmiary. Schorzenie tego typu jest charakterystyczne kobiet. Nie stanowi ono zagrożenia dla życia, a podjęcie skutecznego leczenia pozwala szybko pozbyć się objawów. Istnieć mogą różnorakie odmiany wola, których powstanie spowodowane jest różnymi przyczynami. Pierwszy typ to tzw. wole proste, na którego rozrost nie ma wpływu zaburzone funkcjonowanie gruczołu. Jeśli dieta Dieta [z gr. diaita - sposób życia] sposób odżywiania oparty na zasadach dietetyki, [z niem. Diät] wynagrodzenie dla osób sprawujących różne funkcje społeczne, np. radnych, posłów do ... Czytaj dalej Słownik wyrazów obcych jest uboga w jod, może prowadzić do tak zwanego wola endemicznego. Może także wystąpić wole, którego przyczyny powstania nie da się jednoznacznie stwierdzić. W nielicznych przypadkach wole wywołane jest przez ciężką chorobę, przykładem może być rak tarczycy. Także występowanie stanów zapalnych tarczycy może stać się przyczyną wystąpienia wola. Zdarza się także w szczególnych przypadkach występowanie wola u młodzieży w okresie dorastania, oraz u kobiet w ciąży. Spowodowane jest to wzrostem zapotrzebowania na tyroksynę w tych etapach życia, przez co może dochodzić do krótkotrwałego powiększenia tarczycy, żeby była zdolna wytwarzać więcej hormonu. Objawy wola zależą od etapu jego rozwoju. Pierwszym zauważalnym gołym okiem objawem jest powstałe poniżej krtani zgrubienie, które poza zmianą wyglądu chorego nie niesie w zasadzie żadnych dolegliwości. Zdarza się jednak, że objawy powstają na skutek nieprawidłowości pracy tarczycy, są to drżenie ciała, zmiana masy ciała - znaczny przyrost lub spadek, a także wzmożona senność i pocenie się. Może także występować chrypa, arytmię serca i nadwrażliwość na wysokie lub niskie temperatury. Po zaobserwowaniu wymienionych objawów należy zwrócić się do lekarza, który przeprowadzi dokładną analizę krwi, aby ocenić stężenie hormonów, oraz zbada szyję po czym zdecyduje o odpowiednim sposobie leczenia. Należy dbać o dodawaniu do posiłków soli jodowanej. Leczenie dobiera się do indywidualnych potrzeb w każdym przypadku.

Cukrzyca Cukrzyca choroba powstająca najczęściej w wyniku zaburzeń metabolicznych (przemiany węglowodanowej), spowodowanych całkowitym lub relatywnym brakiem insuliny, bądź brakiem wrażliwości komórek na ... Czytaj dalej Słownik biologiczny jest schorzeniem o nieokreślonych jak dotąd przyczynach. Objawia się wysokim stężeniem glukozy we krwi. Cukier przechodzi do moczu, przez co następuje zaburzenie równowagi, wyrażające się wzmożonym zapotrzebowaniem wodę. W rezultacie wydalana jest większa ilość moczu niż normalnie. Choroba wywołuje wzmożone pragnienie, a także wydalanie Wydalanie usuwanie zbędnych i szkodliwych produktów przemiany materii. U zwierząt usuwane są przede wszystkim szkodliwe produkty przemiany azotowej: amoniak, mocznik, kwas moczowy, a także dwutlenek ... Czytaj dalej Słownik biologiczny moczu w porównaniu z osobami zdrowymi. Może dojść także do tzw. moczówki prostej. Podstawowym hormonem, odpowiedzialnym za regulację stężenie glukozy w organizmie człowieka jest insulina, substancja produkowana przez trzustkę, a ściślej przez komórki odcinka trzustki zawierającego wysepki Langerhansa. Podstawową funkcją insuliny jest transport Transport element działu gospodarki narodowej zwanego komunikacją. Przemieszczanie ładunku i osób. W wielu rejonach świata do dziś zwierzęta są podstawowym środkiem transportu. Dotyczy to zwłaszcza ... Czytaj dalej Słownik geograficzny cukrów, które zostają uwolnione w efekcie trawienia pokarmu. Cukry wędrują od jelita do wątroby oraz mięśni. Zaburzenia produkcji insuliny opierają się na całkowitym braku produkcji, jak np. w cukrzycy młodzieńczej, albo na produkowana niewystarczających ilości, co jest typowe w cukrzycy osób dorosłych. Z tego powodu cukrzyca młodzieńcza powoduje najcięższe objawy i w jej leczeniu stosowane są regularnie stosowane zastrzyki z insuliny. Odpowiednie dawki oraz czas Czas jedna z podstawowych (obok przestrzeni) kategorii organizujących świat przedstawiony w dziele literackim. Porządkuje ona zdarzenia pod względem chronologicznym na różnych poziomach utworu, np. ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich poszczególnych wstrzyknięć ustala lekarz, który powinien także nauczyć chorego sposobu robienia zastrzyków. Z postępem badań wymyślane są coraz to nowsze rozwiązania, mające na celu ułatwić życie chorym. Przykładem są przenośne długopisy insulinowe. Pozwalają one w łatwy sposób wstrzykiwać leku, oraz dają możliwość zmierzenia stężenia. Bardzo ważne jest dbanie o odpowiedni poziom cukru we krwi.. Cukrzyca objawia się przede wszystkim wysoką zawartością glukozy we krwi, a także w moczu, czyli hiperglikemią, jak również produkcją znacznej ilości moczu czyli wielomoczem. Można zaobserwować u chorych także inne objawy, takie jak częste odczucie pragnienia oraz głodu, a także słabość i powolna utrata masy ciała. Mogą wystąpić, choć ma to miejsce znacznie rzadziej inne powikłania typowe dla cukrzycy, jak na przykład kłopoty z widzeniem, w tym ciężkie schorzenie retinopatia cukrzycowa, a także zaburzenia w tkankach łącznych oraz skórze, szczególnie w stopach (tzw. stopa Stopa podstawowa jednostka rytmiczna w antycznym wierszu iloczasowym i polskim wierszu sylabotonicznym; powtarzający się w wersie układ sylab akcentowanych i nieakcentowanych (długich i krótkich ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich cukrzycowa z bardzo trudno gojącym się owrzodzeniem). Najistotniejsze przy wystąpieniu cukrzycy jest podjęcie pewnych środków ostrożności, które pozwolą opóźnić rozwój powikłań. Przede wszystkim należy zadbać o prawidłowe odżywianie pacjenta. Nie powinien on także spożywać napojów alkoholowych, musi dbać o higienę ciała, by dać skórze możliwość eliminowania toksyn z organizmu. Należy także prowadzić zdrowy tryb życia. Kolejnym objawem, jaki powinien zostać pod ścisłą kontrolą jest zbyt niski poziom cukru we krwi, a więc hipoglikemia. Nagły spadek poziomu glukozy wywołuje tak zwane kryzysy hipoglikemiczne, które bez zastosowania środków zapobiegawczych mogą powodować konsekwencje jeszcze większe niż hiperglikemia Mianowicie może dojść do obniżenia napięcia mięśni oraz drżenia, a także kołatania serca. Zdarzają się wówczas zaburzenia widzenia, silne osłabienie, które prowadzić może do utraty świadomości i śpiączki. Może także nastąpić śmierć chorego. Dlatego właśnie chorzy powinni posiadać przy sobie coś słodkiego do zjedzenia, by w razie spadku poziomu glukozy ustrzec się przed tymi przykrymi dolegliwościami.

Udar cieplny jest zaburzeniem czynności termoregulacyjnych, występującym w przypadku, gdy zaczynają nieprawidłowo działać procesy regulacji temperatury. Może tak się zdarzyć w wyniku długotrwałego narażania organizmu na działanie wysokiej temperatury. Jest to bardzo niebezpieczne zaburzenie, które może spowodować ciężkie zmiany w pracy ustroju, a nawet skutkiem może być śmiertelne zejście chorego. Nie jest tak, że zjawisko udaru cieplnego wywołać może wyłącznie długotrwałe i silne działanie słońca. Taki typ udaru, który jest efektem przedłużonego opalania się bez zastosowania zalecanej ochrony, to udar słoneczny. Jest więc tylko jedną z wielu postaci udaru cieplnego, ten bowiem może wynikać także z wielu innych przyczyn. Szereg czynników sprzyja wystąpieniu udaru słonecznego. Po pierwsze jest to kolor skóry, udar bowiem częściej dotyka osoby o jasnej karnacji, która jest nieprzyzwyczajona do opalania. Jeśli ktoś ma skórę przyzwyczajona do działania słońca, ryzyko wystąpienia udaru jest niższe. Istotny jest również inny czynnik -pora dnia, bowiem działanie słońca w środku dnia jest najsilniejsze i należy go unikać. Innym czynnikiem jest wilgotność powietrza, która ma związek z nasłonecznieniem, jak i w efekcie z udarem cieplnym. Istnieje bowiem zależność, że im większa wilgotność otoczenia, tym wyższe ryzyko wystąpienia udaru, ponieważ przy wilgotnym powietrzu mniejsze jest ochładzanie organizmu, uzyskiwane przez proces pocenia się. Jest także szereg chorób, które sprzyjają przypadkom udaru cieplnego. Szczególnie chodzi o schorzenia, podczas których następuje wysoka gorączka. Czasem w trakcie ataku wysokiej gorączki można obserwować objawy podobne jak przy udarze cieplnym. Jeśli ktoś wychował się w zimnym klimacie, jego organizm nie jest przyzwyczajony do upałów i staje się bardzo podatny na działanie nadmiernie wysokich temperatur. Pierwszym objawem alarmującym o tym, że doszło do przegrzania organizmu i może wystąpić udar, jest nagły wzrost temperatury ciała oraz zaprzestanie pocenia się, ponieważ osoba chora wyczerpała swoje zapasy płynów. Może także dojść do pojawienia objawów towarzyszących, takich jak oparzenia i zaczerwienia skóry. Jednak poza odwodnieniem oraz gorączką, udar cieplny może wywołać o wiele poważniejsze następstwa. Szczególnie niebezpieczne dotyczą układu nerwowego, prowadzić mogą do utraty przytomności lub zapadnięcia w śpiączkę osoby chorej. Jeśli osoba poszkodowana nie otrzyma natychmiast właściwej opieki medycznej, może się okazać, że podjęte później leczenie jest nieskuteczne. Statystycznie jeden poszkodowany na pięć umiera i nie istnieje sposób zapobiegania takiemu skutkowi udaru, bowiem zmiany są już zbyt rozległe. Dlatego należy zrobić wszystko, aby zapobiegać udarom cieplnym. Nie jest to trudne, bowiem wiele czynników zależy od nas samych. Nie należy wystawiać się na zbyt długie działanie promieni słonecznych lub też innych źródeł emanujących intensywnym ciepłem. Jeśli przebywamy w gorącym klimacie lub też uprawiamy sport, powinniśmy pić duże ilości wody oraz napojów izotonicznych. Napoje takie pomagają zatrzymywać płyn wewnątrz organizmu oraz wyrównać ewentualne niedobory soli mineralnych. W przypadku zaobserwowania zmian wskazujących na wystąpienie udaru cieplnego powinno się natychmiast wezwać pomoc medyczną, lub zapewnić choremu szybki transport do szpitala. Jeśli to możliwe trzeba odsunąć chorego od źródła ciepła (np. zabrać do cienia) i próbować ochłodzić jego organizm np. stosując kąpiel w letniej wodzie, która stopniowo zostaje ochładzana. Jeśli nastąpi zauważalna poprawa, a więc temperatura ciała poszkodowanego obniży się do 38°C i mniej, oraz podczas dotyku da się stwierdzić ochłodzenie skóry, wówczas można rozpocząć podawanie choremu małych porcji solanki, aby rozpoczął się proces ponownego wchłaniania wody przez organizm.

Hirsutyzm jest to  rodzaj Rodzaj jednostka systematyczna - jedna z kategorii w systemie klasyfikacji roślin i zwierząt, wyższa od gatunku, a niższa od rodziny, np. rodzaj szczur obejmuje gatunki: szczur śniady, szczur ... Czytaj dalej Słownik biologiczny zaburzenia, polegającego na występowaniu nadmiernego owłosienia ciała u kobiet, w miejscach typowych dla mężczyzn, w jakich ono zwykle nie rozwija się u płci żeńskiej. Hirsutyzm może dotknąć także mężczyzn, choć zaburzenie pojawia się w mniejszym nasileniu. U dorosłego mężczyzny pewna część powierzchni ciała zwykle pokryta jest owłosieniem, dlatego braki włosów w jednym czy dwóch miejscach ciała mogą pozostać niezauważone. Hirsutyzm jest zaburzeniem o nieznacznym wpływie na  zdrowie Zdrowie stan pełnej sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej. Z fizjologicznego punktu widzenia zdrowie jest to pełna zdolność organizmu do utrzymania równowagi między nim i ... Czytaj dalej Słownik biologiczny czy życie (ni licząc komfortu), zdarza się jednak w nielicznych przypadkach, że jest on objawem poważniejszych chorób, dlatego nie należy pozostawiać wystąpienia hirsutyzmu bez kontroli lekarskiej. Niemal wszystkie wystąpienia hirsutyzmu spowodowane są nieprawidłowościami hormonalnymi. W ciele przedstawicieli każdej z płci - kobiety i mężczyzny, zostaje wytwarzana nieznaczna ilość hormonów płci przeciwnej. Jest tak w każdym zdrowym organizmie i nie jest to zjawisko chorobowe. Zdarza się jednak u niektórych kobiet, że zaczyna się wzmożone wydzielanie Wydzielanie egzocytoza - uwalnianie na zewnątrz komórki substancji, które mają oddziaływać z zewnątrz na nią samą, na inne komórki lub na inne organizmy, spełniać rolę w środowisku zewnętrznym ... Czytaj dalej Słownik biologiczny androgenów, hormonów męskich, a przyczyna może tkwić w różnych zaburzeniach organizmu. Nadmiar hormonów męskich powoduje w komórkach występowanie procesów takich jak wzmożone owłosienie ciała. Nie dochodzi oczywiście do zmiany płci z żeńskiej na męską, jednakże może nastąpić rozwój niektórych drugorzędowych cech płciowych typowych dla mężczyzny. Zdarzają się także przypadki hirsutyzmu występujące w określonych rodzinach i wskazujące na tendencje genetyczne. W takiej sytuacji, gdy u przodków hirsutyzm nie wiązał się z poważnymi zaburzeniami, schorzenie nie jest groźne. Najczęściej hirsutyzm polega tylko na pojawieniu się owłosienia w różnych miejscach ciała, gdzie dotąd nie był obserwowano - np. na twarzy, ale także miejsca już owłosione - np. nogi, pokryte są teraz większa ilością włosków. To w jakim miejscu i w jakiej ilości owłosienie się pojawi, zależy w dużej mierze od tego, czy zaburzenie wydzielania hormonów jest duże. Może zdarzyć się i tak jest najczęściej, że hirsutyzm jest tylko objawem towarzyszącym innej choroby, wówczas jego leczenie sprowadza się do wyleczenia głównego schorzenia. W razie, gdy nadmierne owłosienie wynika z zażywania leku, zwykle po zaprzestaniu spożywania go objawy znikają. W przypadku większości osób dotkniętych hirsutyzmem zaleca się tylko likwidowanie objawów hirsutyzmu, poprzez regularną depilację zajętych miejsc. Na szczęście obecnie wprowadzane są coraz to nowsze metody umożliwiające pozbawienie się włosków na długi czas, a nawet na zawsze.