NASIONO jest to forma przetrwalnikowa, organ Organ narząd - część organizmu wielokomórkowego mająca określoną formę, zbudowana z tkanki jednego rodzaju lub z różnych tkanek, występująca w określonym miejscu i pełniąca określone ... Czytaj dalej Słownik biologiczny rozmnażania. Wykształcają go rośliny nasienne. Powstaje z przekształconej zalążni. Wewnątrz znajduje się  zarodek Zarodek embrion - młody organizm niezdolny do samodzielnego życia. Zarodek powstaje po podziałach mitotycznych zygoty. U zwierząt rozwija się wewnątrz osłon jajowych lub w organizmie matki. embrion. U ... Czytaj dalej Słownik biologiczny i materiały zapasowe, aby mógł się nimi odżywiać.

Z osłonek zalążka powstaje łupina nasienna, z ośrodka zalążka powstaje obielmo, ze ściany zalążni powstaje owocnia. U roślin okrytonasiennych z wtórnego jądra woreczka zalążkowego powstaje bielmo Bielmo tkanka magazynująca substancje zapasowe dla zarodka sporofitu, występuje w nasionach. U nagonasiennych tzw. bielmo pierwotne rozwija się z tkanki gametofitu żeńskiego (jest haploidalne). ... Czytaj dalej Słownik biologiczny wtórne. Na łupinie pozostają po dawnej zalążni dwa ślady: zagłębienie po okienku i znaczek po " sznureczku". Materiałem zapasowym dla zarodka mogą być tłuszcze, białka i węglowodany. Głównie jest to skrobia. Substancje te gromadzone są w zależności od typu nasion w bielmie lub liścieniach. Wyróżnia się nasiona bielmowe, bezbielmowe i obielmowe. W tych ostatnich oprócz bielma funkcje zapasowe pełni również ośrodek. Na powierzchni nasion często znajdują się różnego rodzaju wyrostki, włoski, bruzdy, skrzydełka, które ułatwiają przenoszenie. Nasiana mogą być rozsiewane na różne sposoby. Może być to autochoria, czyli nasiona rozprzestrzeniają się samorzutnie dzięki ruchom samej rośliny i allochoria, gdzie w rozsiewaniu biorą udział czynniki zewnętrzne. Może być to wiatr( anemochoria), zwierzęta( zoochoria) i człowiek( antropochoria).

Nasiona roślin nagonasiennych i okrytonasiennych różnią się od siebie. Te pierwsze są nagie, te drugie otoczone owocem.

Dojrzałe nasiona znajdują się w stadium utajenia, anabiozy. Nie odżywiają się, nie rosną, słabo oddychają. Mogą zachować zdolność kiełkowania przez bardzo długi okres czasu czekając na dogodne warunki do wykiełkowania. Nasiana maja różny wygląd i masę. Palmy seszelska wytwarza nasiona o masie 9 kg!.

Nasiona nie tylko dają początek nowym roślinom. Są źródłem pożywienia dla zwierząt i przede wszystkim człowieka. Mąka, podstawowy składnik do pieczenia pieczywa, wytwarzana jest z ziaren zbóż. Nasiona mogą być składnikiem leków, barwników, kosmetyków.

Rośliny nasienne są jedynymi, które posiadają umiejętność wytwarzania nasion. Dzieli się je na nagozalążkowe i okrytozalążkowe. Obie grupy posiadają wiele różnic, ale są cechy, które je łącza w jeden takson- nasienne. Przodkiem nasiennych są  paprocie Paprocie klasa należąca do gromady paprotników. Są roślinami lądowymi (tylko niektóre żyją w wodzie, np. salwinia pływająca); występują w miejscach wilgotnych i cienistych we wszystkich ... Czytaj dalej Słownik biologiczny nasienne, pierwsze rośliny wyższe, które pojawiły się w dewonie. Wprawdzie istnieje u nich przemiana pokoleń, jest jednak słabo zaznaczona. Pokoleniem dominującym jest sporofit. Gametofit Gametofit pokolenie haploidalne (1n), płciowe, występujące u roślin wykazujących przemianę pokoleń. W gametangiach zlokalizowanych na gametofitach na drodze podziałów mitotycznych powstają ... Czytaj dalej Słownik biologiczny zredukowany jest do żeńskiego- woreczka zalążkowego i męskiego- ziarna pyłku.

Rośliny nagozalążkowe (Gymnospermatophyta) są grupą roślin, do której zalicza się około 800 gatunków. Przedstawiciele tej grupy to głównie drzewa i krzewy, jednopienne albo dwupienne. Rośliny jednopienne, na tym samym osobniku posiadają zarówno męskie jak i żeńskie organy płciowe. Zalicza się do nich sosnę, brzozę, kukurydze. Rośliny dwupienne na różnych osobnikach posiadają męskie i żeńskie organy płciowe. Zalicza się do nich topolę, konopie czy chmiel.

Rośliny nagonasienne mają zdrewniałe łodygi, liście są wąskie, zimotrwałe, o niezróżnicowanym miękiszu asymilacyjnym. Są to igły. W tkankach przewodzących obecne są  cewki Cewki tracheidy - zespoły martwych, klinowato na siebie zachodzących komórek, które uczestniczą w transporcie wody u roślin. Cewki mają silnie zdrewniałe ściany komórkowe, z licznymi jamkami ... Czytaj dalej Słownik biologiczny w drewnie. Brak jest komórek przyrurkowych w łyku. Kwiaty nie posiadają okwiatu, są jednopłciowe. Zalążki są nagie. Oprócz gniotowych wszystkie są wiatropylne. Nie posiadaj owoców. Nasiona są nagie. Buduje je bielmo pierwotne. Pochodzą od paproci różnozarodnikowych.

Rośliny okrytozalążkowe(Magnoliophyta)- zalicza się do nich około 224 000 gatunków. Mogą to być zarówno drzewa, krzewy jak i rośliny zielne jednoroczne, dwuletnie i byliny. Łodygi w zależności od budowy zewnętrznej mogą mieć łodygę zdrewniałą lub zielną. Liście mają dużą powierzchnie asymilacyjna. Są równowąskie albo różnokształtne. Miękisz asymilacyjny jest zróżnicowany. Nerwacja Nerwacja użyłkowanie - układ nerwów (żyłek, wiązek przewodzących) w liściu. N. może być dłoniasta, gdy z nasady liścia wybiega kilka nerwów pierwszego rzędu, które rozchodzą się ... Czytaj dalej Słownik biologiczny dobrze widoczna. Kwiaty są obupłciowe. Zawierają pręciki i słupki. Posiadają zróżnicowany morfologicznie i barwnie okwiat. Mogą być zapylane przez zwierzęta. Zalążek posiada dwie osłonki. Ukryty jest z w zalążni, w słupku. Zapłodnienie jest podwójnie. Wykształcają owoce. W wiązkach przewodzących w drewnie są naczynia, w łyku komórki przyrurkowe. Pochodzą od nagonasiennych. Dzielą się na dwie klasy:

I. Jednoliścienne (Monocotyledoneae)- posiadają jeden liścień w zarodku. Nasiona typu bielmowego. System korzeniowy wiązkowy. Wiązki przewodzące są rozproszone po łodydze, zamknięte. Nie posiadają miedzy wiązkami kambium, dlatego nie mogą przyrastać na grubość, z małymi wyjątkami. Liście są pojedyncze, nerwacja równoległa. Kwiaty są rozdzielnopłciowe, 3- krotne. Okwiat Okwiat część kwiatu zbudowana z części płonnych nie związanych bezpośrednio z rozmnażaniem, pełni funkcje ochronne w stosunku do pręcikowia i słupkowia, a także stanowi przywabnię dla ... Czytaj dalej Słownik biologiczny jest niezróżnicowany lub czasami zredukowany. Większość z nich jest roślinami zielnymi. Głównie rosną w strefie podzwrotnikowej i zwrotnikowej. Do form drzewiastych zalicza się palmy. Wśród roślin zielnych są liliowate, storczykowate, trawy Trawy grupa roślin jednoliściennych o specyficznej budowie łodygi i kwiatów. Łodygi traw, tzw. źdźbła, dzielą się na węzły (kolanka), w których występuje merystem interkalarny warunkujący ... Czytaj dalej Słownik biologiczny i turzycowate. Zalicza się do nich 67 rodzin. Zboża są ważnym składnikiem pokarmowym w diecie człowieka.
  1. Dwuliścienne (Dicotyledoneae) - posiadają dwa liścienie w zarodku. Nasiona typu bezbielmowego. System korzeniowy palowy. Wiązki przewodzące w łodydze ułożone pierścieniowato. Są to wiązki otwarte, posiadają kambium. Dzięki temu możliwy jest przyrost tych roślin na grubość. Liście są pojedyncze bądź złożone. Nerwacja pierzasta lub dłoniasta. Kwiaty są 4- krotne lub 5- krotne. . obupłciowe. Posiadają zróżnicowany okwiat na działki kielicha i płatki korony. Jest to grupa roślin bardzo zróżnicowana, podzielona na 264 rodziny. Wśród nich są jaskrowate, różowate, motylkowate, krzyżowe, złożone, psiankowate, kaktusowate, baldaszkowate, skalnicowate, gruboszowate Gruboszowate sukulenty - ekologiczna grupa roślin należąca do kserofitów. Charakteryzują się silnie rozwiniętym miękiszem wodnym liści lub łodyg. Występują na obszarach suchych o niewielkich, ... Czytaj dalej Słownik biologiczny i komosowate.