Do podstawowych kompleksów glebowych Polski należą:

W Polsce współczynnik jeziorności wynosi 0,9%. Na terenie naszego kraju występują jeziora pochodzenia:

Największymi jeziorami w Polsce są jeziora:

1. Śniardwy o powierzchni 113,8 km2

2. Mamry o powierzchni 104,4 km2

3. Łebsko o powierzchni 71,4 km2

4. Dąbie o powierzchni 56,0 km2

Najgłębszymi jeziorami w Polsce są jeziora:

  1. Hańcza o głębokości 108,5m
  2. Drawsko o głębokości 79,7m
  3. Wielki Staw o głębokości 79,3m
  4. Czarny Staw o głębokości 76,4m
  5. Wigry o głębokości 73,0m
  6. Wdzydze o głębokości 68,7m

3 etapu życia jeziora:

Masy powietrza w Polsce:

Najcieplejszymi rejonami Polski są: rejon Doliny Odry, Śląsk, Kotliny Sandomierskiej, zaś najzimniejszymi rejonami charakteryzuje się Polska północno - wschodnia, okolice Wieżycy. Najdłuższym okresem wegetacji odznacza się rejon doliny Dolnej Odry, Kotliny Sandomierskiej zaś najkrótszy okres wegetacji występuje na Pojezierzy Suwalskim, Pomorskim. Średnia suma opadów notowana w Polsce wynosi około 600mm. Najmniejsze sumy opadów notowane są w środkowo - zachodniej części kraju w miesiącach kwietniu i wrześniu, najwięcej opadów zdarza się jesienią.

Cechy charakterystyczne warunków klimatycznych Polski

Czynnikami kształtującymi temperaturę powietrza są:

Czynniki wpływające na wielkość opadów: