Na terenach górskich bardzo często obserwowane są zjawiska atmosferyczne niemożliwe do zaobserwowania na innych obszarach. Mało znane są atmosferyczne zjawiska związane z powstawaniem chmur, nazywane czasem fotometeorami. Fotometeory nie są szczególnie istotne z praktycznego punktu widzenia. Mogą co najwyżej udzielić nam pewne informacje o chmurach, w związku z którymi się tworzą. Część z tych zjawisk to fenomeny dość często obserwowane, podczas gdy inne są niezwykle rzadkie i trudne do zaobserwowania. Powody wystąpienia tych zjawisk to między innymi wielokrotne odbicie, załamanie oraz interferencja i dyfrakcja promieni świetlnych w chmurach, na drobinach wody, lodu lub śniegu. Typowe fotometeory to: słup światła, wieniec, tęcza, iryzacja, gloria oraz widmo Brockenu.