1. Wielkości fizyczne.

Wielkością fizyczną nazywa się wszystko to, co da się samemu zmierzyć.

Miedzy innymi są to długość, objętość, ciężar, czas, prędkość, przyspieszenie.

Wielkości fizyczne podzielić można na dwie zasadnicze grupy:

- wektory, wielkości, które posiadają kierunek (np. siła, prędkość itp.)

- skalary, wielkości fizyczne, które nie mają kierunku (np. czas, objętość, długość itp.).

--------------------------------------------------------------------------------

2. Właściwości wektora.

Wszystkie wielkości fizyczne, które są wektorem posiadają cztery własności:

- wartość - liczba jednostek, np. 5 m/s; graficznie jest to długość odcinka symbolizującego wektor.

- kierunek - położenie linii prostej, gdzie jest wektor

- zwrot - strona, w którą wektor jest zwrócony; graficznie: strzałka na odpowiednim końcu wektora

- punkt przyłożenia - punkt początkowy wektora.