sprzedać (sprzedawać) coś na pniu - błyskawicznie coś sprzedać; znaleźć natychmiast nabywcę na oferowany towar: Giełda pozwala zbić małe fortuny różnego rodzaju cwaniakom i spryciarzom. Pirackie płyty z hitami filmowymi sprzedają się na pniu i nikomu nie przeszkadza, że kupuje kradziony towar.

wyciąć (wycinać) kogoś w pień - wymordować wszystkich bez wyjątku; dokonać rzezi: "Wszędy, gdzie tylko trafił na ludzi z lewego brzegu Wilii, spod Kowna albo z dalszych jeszcze okolic, słyszał straszne opowiadania o okrucieństwach Zołtareńki i jego sprzymierzonych, którzy wycinali w pień ludność bez uwagi na wiek i płeć, palili wsie, wycinali nawet drzewa w sadach, ziemię i wodę tylko zostawiając." [H. Sienkiewicz Potop]

być głuchym jak pień - być głuchym: Pan Wacław jest głuchy jak pień, niczego nie słyszy, więc o niczym nie będzie wiedział.