grać komuś na nerwach - wzbudzać w kimś gniew, złość; denerwować kogoś; prowokować kogoś swym zachowaniem, swoją wypowiedzią itd.: Ostatnio bardzo dawała mu się we znaki uciążliwość sąsiadów zza ściany. Uważał, że tamci celowo grają mu nerwach, prowadząc do drugiej, trzeciej w nocy ożywione dyskusje na tematy polityczne oraz obyczajowe. Cienkie ściany przepuszczały każdy dźwięk, a to doprowadzało go do szału.

nerwy kogoś ponoszą (poniosły) (też: nerwy komuś puszczają /puściły/) - ktoś traci panowanie nad sobą; ktoś wybucha gniewem; ktoś nie potrafi zapanować nad własnymi emocjami: Kiedy dowiedziała się o tym, że jej syn zdobył pierwszą nagrodę w konkursie na najlepszą ilustrację książki dla dzieci, nerwy puściły i łzy stanęły jej w oczach. Tak marzyła, że jej ukochany jedynak będzie kimś, i oto marzenia się spełniły!