policzyć (złożyć) coś na karb czegoś - zaliczyć komuś jakąś zasługę (niekoniecznie pozytywną); przypisywać coś czemuś (komuś): Twoją porażkę muszę policzyć na karb zmęczenia, bo w głowie mi się nie mieści, abyś mógł przegrać z takim kompletnym amatorem.

• Karb to nacięcie, za pomocą którego najczęściej oznacza się liczbę czegoś. Powiedzenie "policzyć coś na karb czegoś" należy więc rozumieć niemalże dosłownie: dodać jeszcze jedno nacięcie, zaliczyć coś do poczynionych wcześniej nacięć. Jednak dawniej słowo to, używane przeważnie w liczbie mnogiej, miało jeszcze jedno znaczenie: określony porządek, ryzy, rygory, granice.