dostać harbuza - o kimś, czyje oświadczyny zostały odrzucone: Starał się, starał, ale dostał harbuza i zniknął z horyzontu. Tak to zwykle bywa w przypadku, kiedy ktoś zapomni, że za wysokie progi na jego nogi.

• Wręczenie "harbuza" (arbuza) było - obok poczęstowania czarną polewką (zupą z kaczej krwi) i posłania kosza grochowin (bezużytecznych resztek po wyłuskanym grochu) - ukraińsko- -podolskim zwyczajem, oznaczającym odrzucenie zaręczyn. Rodzina będącej na wydaniu panny mogła więc nie akceptowanego kandydata na zięcia "potraktować odmownie" na kilka sposobów. W Panu Tadeuszu Adam Mickiewicz opisuje tragiczny koniec zalotów Jacka Soplicy do Ewy Horeszkówny - amant został poczęstowany carną polewką.