nadeszła (wybiła) czyjaś (ostatnia) godzina - nadszedł czyjś koniec, nadeszła chwila czyjejś śmierci, ktoś umiera bądź zaraz umrze: Kiedy samochód wpadł w poślizg i zaczął zbliżać się do barierek oddzielających drogę od przepaści, Michał pomyślał, że właśnie wybiła jego ostatnia godzina.

nie znać dnia ani godziny - żyć w niepewności, niepokoju: Nauczyciel uprzedził nas na początku roku, że będzie robił niezapowiedziane sprawdziany, więc nie znamy dnia ani godziny i powtarzamy materiał przed każdą lekcją.

powiedzieć (wymówić) coś w złą godzinę - powiedzieć coś w złym momencie, nie w porę: Nie należy snuć jakichkolwiek pesymistycznych wizji, bo można wymówić coś w złą godzinę i niechcący sprowadzić na swoją głowę jakieś licho.

godzina (czegoś) wybiła - nadszedł czas na podjęcie jakiejś decyzji albo przedsięwzięcie jakichś działań: Poszedł do dyrektora szkoły i o wszystkim opowiedział. Wybiła godzina prawdy - w klasie rozpętała się burza. Wychowawca nawet nie próbował powstrzymać oburzenia. Wciąż pytał, dlaczego nikt nie powiedział mu o wycieczce w góry i nie zatroszczył się o zaplanowanie trasy.