pod dyktando - zgodnie z czyimiś życzeniami, poleceniami: Wszystko robi pod dyktando, a sam nie przejawia żadnej inicjatywy.