chocholi taniec - bezsensowne kręcenie się w kółko, symbol bezwolności, niemocy, marazmu: Pogrążeni w chocholim tańcu bohaterowie dramatu S. Wyspiańskiego Wesele sprawiają wrażenie ludzi-automatów, niezdolnych do wykonania najprostszego gestu.