być w cenie - cieszyć się szacunkiem, powodzeniem; mieć uznaną rangę, wartość: Kultura osobista oraz takt i inteligencja to wartości, które są dzisiaj w cenie.

słona cena - cena wygórowana, bardzo wysoka: Oj, za te korepetycje będziesz musiał zapłacić słoną cenę, lepiej było więcej korzystać na lekcjach.

za wszelką cenę - koniecznie: Musisz za wszelką cenę odzyskać dla mnie ten naszyjnik.

za żadną cenę - w żadnym wypadku, na pewno nie: Nie wyrzeknę się tego za żadną cenę, nawet o to nie proś.