biała plama - nieznane, okryte tajemnicą fakty z przeszłości, fakty zręcznie tuszowane. Sprawa masowych przesiedleń Niemców z ziem zachodnich po wojnie to do niedawna biała plama w historii Polski.

biały kruk - rzadka, trudno dostępna publikacja: Na aukcji starodruków, która tego roku odbyła się w Londynie, można było spotkać kilka białych kruków.

czarno na białym - w sposób oczywisty, niewątpliwie, jasno, niezbicie: Przecież to, że się kochają, widać czarno na białym.

do białego rana - do świtu, przez całą noc: Uczta weselna trwała do białego rana.

doprowadzić kogoś do białej gorączki - wprawić kogoś we wściekłość, doprowadzić do niekontrolowanego wybuchu gniewu, oburzenia: Swoją ignorancją doprowadzasz mnie do białej gorączki.

w biały dzień - na oczach wszystkich, jawnie, zuchwale: Kradzieży dokonano w biały dzień, w środku miasta.