chodzić od Annasza do Kajfasza - być odsyłanym z jednej instytucji do drugiej; bezskutecznie usiłować załatwić jakąś sprawę w urzędzie: W dzisiejszych czasach załatwienie czegoś w urzędzie to istne chodzenie od Annasza do Kajfasza.

"Wtedy Zosia, z uroczystą miną, wytłomaczyła mi, że Loni było bardzo, ale to bardzo przykro.

- Zresztą niech ci powie sama Lonia, jak jej było przykro - zakończyła moja kochana siostrzyczka.

Odsyłany od Annasza do Kajfasza po bliższe określenie stopnia owej przykrości, zupełnie straciłem głowę." [B. Prus Grzechy dzieciństwa].

• Według Biblii Annasz i Kajfasz byli arcykapłanami izraelskimi, uczestniczącymi w przesłuchaniu oraz w procesie Chrystusa (Kajfasz przewodniczył Wysokiej Radzie, Annasz był jego teściem). Ewangelia wg św. Jana: "(...) pojmali Jezusa, związali Go i zaprowadzili najpierw do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który owego roku pełnił urząd arcykapłański. (...) Następnie Annasz wysłał Go związanego do arcykapłana Kajfasza." [J 18, 12-13. 24].