bić na alarm - gwałtownie ostrzegać przed niebezpieczeństwem: Nasza ojczyzna stoi na skraju przepaści, tu już nie wystarczy ostrzegać, tu trzeba bić na alarm!