tłusta, mazista substancja, używana w farmacji kosmetyce i jako smar.