okres między datą ogłoszenia aktu prawnego a datą jego wejścia w życie.