1. kamienny nagrobek w formie skrzyni przykrytej płytą, przeważnie z rzeźbiarskim wizerunkiem zmarłego, typowy dla średniowiecza,
  2. górn. rodzaj podpory stropu wyrobiska.