dział kryminalistyki zajmujący się badaniem odcisków stóp ludzkich i zwierzęcych oraz kół pojazdów.