osoba przejmująca sposób bycia i ubierania się płci przeciwnej.