1. lit. - nierozwiązywalny konflikt pomiędzy szlachetnymi dążeniami bohatera a nieuchronnością katastrofy, jaka go spotyka, będący istotą tragedii antycznej,
  2. splot nieszczęśliwych wydarzeń, okoliczności, stwarzających sytuację bez wyjścia.