kierunek filozoficzny i teologiczny oparty na systemie św. Tomasza, stanowiący oficjalną filozofię Kościoła katolickiego; głosi możliwość poznania całości bytu (Boga, duchów wyższych, świata) na drodze przechodzenia od zmysłów do rozumu, formułuje dowody na istnienie Boga, traktuje człowieka jako byt złożony z duszy i ciała.