1. wyrozumiałość dla odmiennych poglądów, wierzeń, innego postępowania,
  2. med. odporność organizmu na czynniki szkodliwe, zdolność znoszenia dużych dawek leków bez objawów chorobowych,
  3. techn. dopuszczalne odchylenie od ustalonych norm dotyczących np. wielkości, formatu wytwarzanych przedmiotów.