przyrząd chirurgiczny stosowany w elektrochirurgii do termicznego zażegania tkanek.