rośliny i zwierzęta żyjące w środowiskach o wysokiej temperaturze przy niewielkich rocznych jej wahaniach; organizmy ciepłolubne.