pogląd uznający Boga za najwyższą wartość, czyniący go ośrodkiem dążeń człowieka i społeczeństwa, będący podstawą światopoglądu religijnego.