konferencja, której uczestnicy porozumiewają się ze sobą na odległość za pomocą urządzeń telewizyjnych.