syntetyczne związki wielkocząsteczkowe, niepalne, odporne chemicznie, produkowane w postaci olejów, żywic i kauczuków.