ortodoksyjny odłam muzułmanów, przeciwstawny szyitom, traktujący Sunnę (zbiór spisanych faktów z życia Mahometa) jako źródło wiedzy religijnej równorzędne z Koranem.