1. pobudzenie, podnieta do działania,
  2. biol. pobudzające działanie bodźców zewnętrznych na organizm żywy.