1. bot. środkowa część łodygi i korzenia, składająca się z tkanki przewodzącej oraz miękiszowej,
  2. pomnik nagrobny w formie stojącej czworobocznej płyty kamiennej, rozpowszechniony zwłaszcza w starożytności.